Uutinen

Raportti: Ilmastonmuutos on huomioitava kehitysyhteistyössä

Maapallon keskilämpötilan nouseminen uhkaa jo nyt kehitysyhteistyötä ja köyhyyden poistamista, todetaan Maailmanpankin uudessa raportissa.
Janne Hukka
5.9.2006

Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kulut tulisi huomioida olennaisena osana kehitysyhteistyöhankkeiden ja -rahoituksen suunnittelua, todetaan Maailmanpankin uudessa raportissa. Pankin tutkimusten mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa jo tällä hetkellä yli miljardin dollarin verran lisäkuluja kansainvälisille avunantajille menetettyjen tai tuottamattomien hankkeiden kautta. Ilmastonmuutoksesta on myös tulossa suurin este köyhyyden poistamisessa.

"Managing Climate Risk-Integrating Adaptation into World Bank Group Operations" -raportin loppupäätelmä on selvä: kansainvälisen yhteisön tulee aloittaa ilmastonmuutoksen haittailmiöihin varautuminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Nousevien lämpötilojen seurauksista, kuten merenpinnan noususta, sateiden epävarmuudesta ja äärimmäisten sääilmiöiden voimistumisesta kärsitään jo nyt useilla alueilla. Koska ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei ole tähän mennessä tehty tarpeeksi, seuraavien vuosikymmenten aikana muutokset tulevat vain kiihtymään.

"Voimme jo nyt nähdä, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa. Meidän pitää pohtia, miten voimme auttaa köyhiä maita", Steen Jorgensen Maailmanpankista sanoi raportin julkaisutilaisuudessa.

Huomattavat seuraukset erityisesti eteläisessä Afrikassa

Ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän muun muassa kuivuuden ja tulvien riskiä, hankaloittavan vesivoimasta riippuvaisten maiden energiantuotantoa, laajentavan malarian ja koleran esiintymisalueita ja vähentävän maatalouden tuotantokykyä.

Köyhimmillä alueilla erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ilmiöiden vaikutus tulee olemaan huomattava, sillä jopa 70 prosenttia näiden maiden asukkaista saa elantonsa sateista riippuvaisesta maanviljelystä, Reuters kirjoittaa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaissa tulevatkin syömään jopa kymmeniä prosentteja bruttokansantuotteista.

"Huomattava osa tästä ei tapahdu vähitellen vuosien aikana vaan vakavien ja äkkinäisten taloudellisten shokkien kautta", raportin laatijat kirjoittavat.

Vakavat ympäristöongelmat voivat myös tyrehdyttää sijoitusvirrat tekemällä maista houkuttelemattomia sijoituskohteita.

Maailmanpankin esittämän mallin mukaan avunantajien tulisi ottaa ilmastonmuutoksen riskien arviointi ja muutokseen sopeutumisen tukeminen keskeiseksi osaksi kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua.

Lisää tietoa aiheesta