Uutinen

Raportti: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen olisi kannattavaa

Ilmastonmuutoksen taloudelliset vahingot liikkuvat tähtitieteellisissä summissa. Todennäköisiä kustannuksia arvioinut raportti paljastaa, että sekä sopeutuminen että päästövähennykset ovat erittäin kustannustehokkaita.
Jari Nousiainen
9.9.2009

Panostukset sopeutumistoimiin leikkaavat ilmastonmuutoksen kustannuksia noin 30 prosenttia seuraavien kahden vuosisadan aikana, arvioi International Institute for Environment and Developmentin (IIED) raportti. YK:n ilmastosopimuselimen UNFCCC:n tutkimuksen ja niin sanotun Sternin raportin pohjalta tehty selvitys pitää etenkin UNFCCC:n arvioita sopeutumisen hyödyistä tuntuvina aliarvioina.

Sopeutumisella tarkoitetaan toimia, joilla vaimennetaan ilmastonmuutoksesta esimerkiksi maataloustuotannolle, infrastruktuurille tai rannikoiden asutukselle koituvia haittoja. Kyse voi olla vaikkapa kasvilajikkeiden kehittämisestä tai tulvavallien rakentamisesta.

Raportissa esitellään laskelmia ilmastonmuutoksen kustannuksista, joihin sisältyvät suorat taloudelliset tappiot ja vaikutukset terveyteen ja luonnonvaroihin sekä katastrofien kuten Grönlannin jäätikön sulamisen kustannukset. Laskelmista on nostettu esille 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuvat kustannukset.

Ilmastonmuutoksen lasku: 1240 biljoonaa dollaria

IIED:n raportti käsittelee pitkää ajanjaksoa, vuosia 2000–2200, kahden tulevaisuudennäkymän valossa. Ensimmäinen on hallitustenvälisen ilmastopaneelin A2-skenaario, jossa maailma jatkaa toimintaa tavalliseen tapaan. Ilman sopeutumistoimia ilmastonmuutoksen kustannukset kipuaisivat tässä mallissa yhteensä 1240 biljoonaan (tuhanteen miljardiin) dollariin 200 vuoden tarkastelujakson aikana.

Mittakaava on valtava. IMF on arvioinut, että nykyisen talouskriisin myötä on käytetty reilut 11 biljoonaa dollaria pankkien pelastamiseen. Hallitsematon ilmastonmuutos tarkoittaisi siis saman suuruusluokan kustannuksia kuin jatkuva pankkikriisi seuraavan kahden vuosisadan ajan.

Jaettuna tasaisesti sekä koko ajalle että maailman nykyisen noin seitsemän miljardin ihmisen väestön kesken summa tarkoittaisi 2,4 dollaria päivässä. Liki puolet maailman väestöstä elää alle kahdella dollarilla päivässä. Todellisuudessa kustannukset eivät tietenkään jakaudu tasan tarkastellulle ajanjaksolle, vaan kasvavat jyrkästi ilmastonmuutoksen vaikutusten kasautuessa.

Sopeutuminen tässä "business-as-usual"-vaihtoehdossa maksaisi noin 6 biljoonaa dollaria. Raportin laskelmien mukaan tälle panostukselle saataisiin lähes 60-kertainen hyötysuhde, sillä vahingot voitaisiin rajoittaa 890 biljoonaan dollariin. Tämäkin olisi vielä 1,7 dollaria päivässä henkeä kohden. Viidennes maailman ihmisistä elää alle 1,25 dollarilla päivässä.

Päästövähennyksistä moninkertainen säästö

IIED:n toinen tulevaisuudennäkymä perustuu siihen, että päästöjä vähennettäisiin niin paljon, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus pystyttäisiin pitämään alle 450 ppm:n (miljoonasosan).

Päästövähennysten kustannukset olisivat 110 biljoonaa, ja ilman sopeutumistoimia ilmastonmuutosvahingot nousisivat 410 biljoonaan. Kuuden biljoonan dollarin lisäpanoksella sopeutumiseen kustannukset jäisivät raportin mukaan 275 biljoonaan.

Myös sopeutumistoimet olisivat tehokkaampia tässä "450 ppm" -mallissa, koska ne tepsivät paremmin kun ilmastonmuutos ei kiihdy yhtä voimakkaaksi kuin A2-skenaariossa.

Lisää tietoa aiheesta