Uutinen

Raportti: Etelän maiden pidettävä yhtä kauppaneuvotteluissa

Kehitysmaat ovat yhtä köyttä vetämällä onnistuneet torjumaan niille haitallisia aiheita WTO-neuvottelujen asialistalta, todetaan RIS-tutkimuskeskuksen raportissa.
Sanna Jäppinen
27.2.2007

Jäähytilanne Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvotteluissa tarjoaa mahdollisuuden kehittää monenkeskisen järjestelmän demokraattisuutta, todetaan intialaisen RIS-tutkimuskeskuksen (Research and Information System for Developing Countries) tuoreessa raportissa. Globaaliteemoihin keskittyvä tutkimuslaitos toimii Intian hallituksen neuvonantajana.

Jos kehitysmaille sinänsä edullista monenkeskistä järjestelmää halutaan kehittää ottamaan nykyistä paremmin huomioon köyhien maiden tarpeet, on "World Trade and Development Report, 2007" -julkaisun mukaan olennaista, että Etelän maat tekevät tiivistä yhteistyötä, Earthtimes.org uutisoi.

WTO:ssa kaivattaisiin raportin mukaan muun muassa enemmän sijaa enemmistöpäätöksille, ja ennen päätöksentekoa olisi järjestettävä kattavat ja kaikille avoimet konsultaatio- ja keskustelukierrokset.

Konkreettisena esimerkkinä onnistuneesta Etelä-Etelä-yhteistyöstä ovat kauppaneuvottelujen yhteydessä luodut kehitysmaiden G20- ja G33-ryhmittymät. Niiden ansiosta muun muassa kolme neljästä niin sanotusta Singaporen aiheesta saatiin aikanaan torjuttua WTO:n asialistalta. Näitä aihepiirejä ovat investoinnit, kilpailulainsäädäntö ja julkiset hankinnat.

Kehitysmaiden erityiskohtelua vahvistettava

Yksi etappi kohti oikeudenmukaisempaa kauppajärjestelmää on kehitysmaiden erityiskohtelun vahvistaminen. Raportin mukaan kauppauudistukset ovat johtaneet köyhyyden vähenemiseen varmemmin Kiinan, Intian ja Vietnamin kaltaisissa maissa, joissa kaupan vapauttaminen on tehty vaiheittain ja asteittain.

Paljon heikompia kokemuksia on Latinalaisesta Amerikasta ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, joissa on toteutettu kansainvälisten rahoituslaitosten rakennesopeutusohjelmia ja vapautettu kauppaa ilman tarkkaa suunnittelua.

RISin johtaja Nagesh Kumar muistuttaa, että kehitysmailta on nykyisessä monenkeskisessä järjestelmässä viety poliittinen liikkumavara ja mahdollisuudet harjoittaa teollisuusmaita aikanaan rikastuttanutta, omia markkinoita suojaavaa kauppapolitiikkaa. Esimerkiksi Yhdysvallat noudatti toiseen maailmansotaan asti erittäin protektionistista politiikkaa.

Lisää tietoa aiheesta