Uutinen

Raportti: Ekosysteemien tuhoaminen uhka kehitystavoitteille

Ympäristön heikosta tilasta kärsivät eniten kaikkein köyhimmät, todetaan tuoreessa raportissa.
Sanna Jäppinen
29.3.2005

Noin 60 prosenttia ihmisille tärkeistä ekosysteemeistä on heikentynyt tai niitä hyödynnetään kestämättömällä tavalla, todetaan 30. maaliskuuta julkaistussa Millenium Ecosystem Assessment Synthesis Report -tutkimuksessa. Erityisen heikossa jamassa ovat maailman puhdasvesivarannot ja kalakannat.

Massiivisessa tutkimushankkeessa on ollut mukana 1 300 asiantuntijaa 95 maasta. "Seuraukset ekosysteemien tilan huononemisesta voivat lisääntyä merkittävästi tulevan viidenkymmenen vuoden aikana", tutkijat varoittavat.

Seurauksia ovat muuan muassa uusien tautien ilmaantuminen, vedenlaadun yllättävä huononeminen, kalakantojen romahtaminen sekä muutokset alueellisissa ilmastoissa.

Pahiten ekosysteemien heikentymisestä kärsivät alueet - eteläinen Afrikka, Keski-Aasia, osat Kaakkois- ja Etelä-Aasiaa sekä osat Latinalaista Amerikkaa - kamppailevat eniten myös YK:n asettamien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Köyhyyden ja nälän poistamisessa, terveydenhuollossa tai ympäristönsuojelussa saavutetut edistysaskeleet eivät voi olla kestäviä, jos ihmiskunnalle tärkeiden ekosysteemien tila jatkaa huononemistaan, raportissa todetaan.

"Suuren tutkijajoukon mukanaolo tuo raportille uskottavuutta, ja sen tuloksia tarkastellaan varmasti suurella mielenkiinnolla", toteaa Kansainvälisen Maan Ystävien koordinaattori Roger Higman uutistoimisto IPS:n haastattelussa.

Higmanin mukaan raportissa ei kuitenkaan riittävän suoraan sanota, ketkä luonnon nykytilaan ovat syyllisiä tai miten tilannetta voitaisiin kohentaa. "Raportissa ei myönnetä sitä, että rikkaat maat ovat omineet enemmän kuin oikeutetun osansa maailman luonnonvaroista."

Hingman muistuttaa , että esimerkiksi kaupan vapauttaminen pakottaa varsinkin pienet maat avaamaan markkinansa ylikansallisille yhtiöille, eivätkä ne ole riittävän vahvoja estääkseen yhtiöitä hyödyntämästä ja tuhoamasta luonnonvarojaan.

Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen raporttisarjasta, jossa tullaan tarkastelemaan globaaleja ekosysteemejä ja niiden vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Millenium Ecosystem Assessment (MA) -ohjelman käynnisti vuonna 2001 YK:n pääsihteeri Kofi Annan, ja sitä koordinoi YK:n ympäristöohjelma (UNEP). MA:n yhtenä päätavoitteena on arvioida kansainvälisten ympäristösopimusten toteutumista.

Lisää tietoa aiheesta

Millenium Ecosystem Assessmentin tiedote raportista
IPS: Most Ecosystems Threatened, Major Report Says