Uutinen

Raportti: Afrikka tarvitsee työpaikkoja köyhyyden vähentämiseksi

Vaikka Afrikan talouskasvu on ollut ennätysmäistä, työttömyysaste on pysynyt korkeana ja köyhyys suorastaan pahentunut, todetaan YK:n alaisen Afrikan talouskomissio ECAn raportissa.
Sanna Jäppinen
10.1.2006

Afrikan talouskasvu oli vuonna 2005 keskimäärin 5,2 prosenttia eli ennätysmäisen korkea, todetaan ECAn joulukuun lopulla ilmestyneessä raportissa. Kohentunut talous ei ole kuitenkaan näkynyt köyhyyden vähenemisenä.

Vuosittain julkaistava, Afrikan taloudellista tilaa kartoittava raportti keskittyi tällä kertaa työttömyyden ja köyhyyden noidankehään. Raportin mukaan köyhiltä ihmisiltä puuttuu edelleen mahdollisuus olla osa talouskasvua.

"Säällisten työpaikkojen luominen köyhille ihmisille on merkittävin yksittäinen toimenpide köyhyyden vähentämiseksi", totesi ECAn entinen pääsihteeri K.Y. Amoako All African artikkelin mukaan.

Raportista käy ilmi, että vaikka talouskasvu on ollut ennätysmäistä, tarvittaisiin vielä nousua, jotta vaikutukset näkyisivät köyhyyden vähentämisenä. Raportissa arvioidaan, että kasvun pitäisi olla vuosittain yli seitsemän prosenttia.

"Kasvun epävakaisuus on lisännyt köyhien haavoittuvuutta. Vain harva Afrikan maa on onnistunut pitämään kasvua yllä vuodesta toiseen, mutta onneksi monet ovat jo menossa oikeaan suuntaan", totesi ECAn talous- ja sosiaalipolitiikan osaton johtaja Augustin Fosu.

"Juuri kestävää kasvua tarvitaan työllisyyden parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi."

Raportissa painotetaan Afrikan maiden hallitusten vastuuta maanosan talouden muutoksesta: työpaikkojen luomisen olisi oltava kansallisten kehityssuunnitelmien keskipisteessä.

Lisää tietoa aiheesta