Uutinen

Raportti: Afrikan talouskasvu on edelleen noususuunnassa

Afrikan keskimääräinen talouskasvu vuonna 2007 noussee edellisvuosista, todetaan YK:n Afrikan talouskomission raportissa. Suurimmaksi haasteeksi arvioidaan talouden yksipuolisuus.
Sanna Jäppinen
5.4.2007

Afrikan keskimääräisen talouskasvun ennustetaan olevan tänä vuonna 5,8 prosenttia. Kasvu on viime vuosina ollut tasaisessa nousussa: vuosina 2004-2006 kasvuprosentti nousi 5,2:sta  5,7:ään, kerrotaan "Economic Report on Africa 2007" -raportissa.

Viime vuosien kasvusta on raportin mukaan kiittäminen erityisesti Afrikan tuottamien raaka-aineiden, kuten öljyn, metallien ja mineraalien, suurta kansainvälistä kysyntää.

Raportin on tuottanut YK:n Afrikan talouskomissio (Uneca), ja ensimmäisen kerran yhteistyökumppanina oli Afrikan unionin komissio. Tämänvuotisessa raportissa on keskitytty erityisesti maanosan talouden yksipuolisuuteen.

Erilaisille maille tarjotut yhdenmukaiset makroekonomiset mallit ovat raportin mukaan yksi keskeinen syy siihen, että Afrikassa ei ole onnistuttu saavuttamaan kestävää talouskasvua, UN News kirjoittaa.

Maanosan valtioiden olisi räätälöitävä vero- ja finanssijärjestelmiään niin, että ne edistävät kansallisella tasolla investointeja, työllisyyttä ja kasvua, raportissa suositetaan.

"Afrikan on ryhdyttävä entistä systemaattisemmin monipuolistamaan talouttaan, ja tämä onnistuu vain proaktiivisella politiikalla", YK:n ekonomisti Eloho Otobo totesi raportin julkistuksen yhteydessä.

Toinen pääsuositus koskee konfliktien ennaltaehkäisyä. Poliittinen epävakaisuus vaikeuttaa maiden teollistumista, joten niiden olisi syytä panostaa rauhan säilyttämiseen ja rakentamiseen tähtäävien instituutioiden vahvistamiseen. Myös hiv/aids-pandemia on merkittävä uhka talouskasvulle, sillä se heikentää sekä työvoiman saatavuutta että tuottavuutta.

"Kasvun mittarit uuteen uskoon"

Uneca järjesti vuosiraportin julkaisun yhteydessä ministerikokouksen Addis Abebassa, Etiopiassa.

"Köyhyys ja nälkä saattavat kaksinkertaistua vuoteen 2015 mennessä, jollei poliitikkojen ja päättäjien ajattelutapa muutu", totesi konferenssissa puhunut sudanilaisekonomisti Wani Tombe Lako Unecan uutisen mukaan.

"Olisi syytä olla vaatimaton ja määritellä kasvu sen perusteella, mitä inhimillisen kehityksen saralla tapahtuu esimerkiksi koulutuksen ja lapsikuolleisuuden suhteen. Rahallisen kasvun pitäisi olla toissijaista", Lako totesi.

Hänen mukaansa bruttokansantulosta puhumisen sijaan olisi hedelmällisempää tunnistaa vaikkapa maaseudun köyhyyteen vaikuttavat tekijät.

Lisää tietoa aiheesta