Uutinen

Raportti: Afrikan nälkäongelma tulee todennäköisesti pahenemaan

Afrikan nälkäongelma ei lähivuosikymmeninä helpota, pikemminkin päinvastoin. Erityisesti aliravittujen lasten määrä kasvaa, jos nykyiseen politiikkaan ei tule muutosta, todetaan Afrikan maatalouden ja ruokaturvan tulevaisuutta tarkastelevassa raportissa.
Sanna Jäppinen
11.8.2005

 

Kuva: xxx_mitä_tässä_kuvassa_on. (Kuvaaja: IFPRI/MichelePietrowski)

Oikeanlaisella politiikalla ja investoinneilla Afrikalla voi vielä olla mahdollisuus vähentää aliravittujen lasten määrää vuosituhattavoitteiden mukaiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Maailman huomio kiinnittyy parhaillaan Nigerin nälänhätään, mutta asiantuntijat varoittavat, että katastrofi tulee lähiaikoina vain pahenemaan. Useiden eri tahojen muodostaman nälänhätää ennakoivan varoitusjärjestelmän mukaan vakava ruokapula uhkaa Nigerin ohella Tshadia, Sudania, Etiopiaa, Eritrea ja Somaliaa.

Nälkäongelma on vaivannut Afrikkaa samassa mittakaavassa jo viimeiset kolmekymmentä vuotta: aliravittujen osuus maanosan väestöstä on 35 prosentin luokkaa. Tulevaisuus ei näytä sen paremmalta, päinvastoin. Kansainvälisen ruokapoliittisen tutkimuslaitoksen (IFPRI) tuoreen raportin mukaan erityisesti aliravittujen lasten määrä tulisi kasvamaan: vuoteen 2025 mennessä nälkää näkeviä lapsia olisi 41,9 miljoonaa, eli 3,3 miljoonaa nykyistä enemmän.

Looking Ahead: Long-Term Prospects for Africa's Agricultural Development and Food Security -raportin mukaan huono hallinto ja infrastruktuuri, rajoitettu markkinoille pääsy sekä vähäiset investoinnit ovat heikentäneet Afrikan maataloutta ja johtaneet ongelmiin maiden ruokaturvassa.

IFPRI:n pääjohtajan Joachim von Braunin mukaan synkät ennustukset voidaan kuitenkin vielä kirkastaa. "Jos politiikan ja investointien painopisteitä muutetaan merkittävästi nyt, lasten aliravitsemusta voidaan vähentää huomattavasti ja päästä lähemmäs YK:n vuosituhattavoitetta, jonka mukaan nälkää näkevien lasten määrä puolittuisi vuoteen 2015 mennessä."

Investointeja tarvitaan erityisesti tie- ja tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen, jotta markkinoille pääsy helpottuisi. Kasvilajikkeita, viljelysmaan kuntoa ja vesihuoltoa kehittämällä maanviljelystä saataisiin puolestaan nykyistä kestävämpää. Aliravittujen lasten määrää pudottaisi merkittävästi myös terveys-, koulutus- ja vesihuoltopalvelujen levittäminen yhä useamman ulottuville.

Tilaisuus poliittisiin suunnanmuutoksiin tarjoutuu syyskuussa pidettävässä YK:n huippukokouksessa, jossa käsitellään vuosituhattavoitteiden edistymistä. "Jos YK:n jäsenvaltiot ottavat tosissaan viisi vuotta sitten tehdyt lupaukset, niiden on joudutettava kehityksen tahtia Afrikassa", muistuttaa raportin tekijä Mark Rosegrant.

Raportin perusteella vuosittain tarvittaisiin 4,7 miljardia dollaria lisää investointeihin. "Yhdessä toimivien poliittisten päätösten kanssa tämä tarkoittaisi sitä, että Afrikan valtiot voisivat taistella lasten aliravitsemusta vastaan yhtä tehokkaasti kuin muutkin kehitysmaat", Rosegrant toteaa.

 

Lisää tietoa aiheesta