Uutinen

Raportti: Aasiassa köyhyys puolittumassa, mutta tuloerot kasvussa

Nykytahdilla Aasiassa voidaan onnistua puolittamaan äärimmäinen köyhyys vuoteen 2015 mennessä. Eriarvoisuus on kuitenkin kasvussa, ja esimerkiksi lapsikuolleisuuden vähentämisessä on edistytty kehnosti, YK:n raportissa todetaan.
Sanna Jäppinen
10.10.2007
TiMo Kuronen

tkuronen_koululaisia_laos.jpgYhä useampi aasialaislapsi pääsee kouluun, myös tytöt. Kuvassa laoslaisia koululaisia.

Valtaosassa Aasian maista on nähtävissä kehitystä joillakin osa-alueilla, mutta yksikään valtio ei tule saavuttamaan kaikkia kahdeksaa vuosituhattavoitteita, todetaan YK:n kehitysohjelman UNDP:n, Aasian kehityspankin ja YK:n alaisen Aasian ja Tyynenmeren talous- ja sosiaalikomission (UNESCAP) 8. lokakuuta julkistetussa raportissa.

"The Millennium Development Goals: Progress in Asia and the Pacific 2007" -katsauksessa arvoidaan, millä tolalla YK:ssa sovitut vuosituhattavoitteet ovat tavoiteaikataulun puolivälissä. Päämääriin on tarkoitus päästä vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa köyhyyden ja nälän puolittaminen, koulutuksen takaaminen kaikille, lapsi- ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen sekä hiv/aidsin ja muiden tartuntatautien taltuttaminen.

Keskeisin tavoitteista, äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrän puolittaminen, näyttää raportin mukaan mahdolliselta saavuttaa nykytahdilla. Myös koulutustavoitteiden suhteen Aasiassa on edistytty hyvin: koulua käyvien lasten määrä on kasvanut ja samalla sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa on lisääntynyt.

Epätodennäköisimmältä vuosituhattavoitteiden saavuttaminen näyttää maanosan köyhimmissä maissa sekä pienissä Tyynenmeren saarivaltioissa.

"Meidän on nyt ensisijaisesti keskityttävä vauhdittamaan vuosituhattavoitteita vähiten kehittyneissä Keski-Aasian maissa ja Tyynenmeren saarilla, tai vuonna 2015 äärimmäisessä köyhyydessä elää 196 miljoonaa ihmistä, 23 miljoonaa kärsii nälästä ja lähes miljoona lasta ei selviä viidenteen syntymäpäiväänsä", totesi UNESCAPin tilastointiosaston johtaja Pietro Gennari raportin julkistustilaisuudessa Bangkok Postin mukaan.

Lapset, lisääntymisterveys ja sanitaatio heikossa jamassa

Kehnoimmin Aasiassa on tähän mennessä edistytty lapsikuolleisuuden ja lasten aliravitsemuksen kitkemisessä, naisten lisääntymisterveyden parantamisessa sekä puhtaan juomaveden jakelun ja sanitaatiopalveluiden järjestämisessä.

Näillä alueilla Aasia on pahasti jäljessä myös verrattuna Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, raportissa todetaan. Aasiassa on esimerkiksi 65 prosenttia kaikista maailman alle viisivuotiaista aliravituista lapsista, ja siellä elää yli 1,5 miljardia ihmistä ilman kunnollisia sanitaatiopalveluita.

Raportti varoittaa myös eriarvoisuuden kasvusta alueen ja maiden sisällä. Esimerkiksi huimasta talouskasvusta nauttivassa Kiinassa alueet ovat hyvin eri tasolla kehityksen suhteen: Beijingissä ja Shanghaissa vaikkapa aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia ei juurikaan ole, mutta läntisessä Qinghain provinssissa heidän osuutensa on kuusi prosenttia, uutisoi Xinhua.

Myös tuloeroja mittavan, niin sanotun Gini-indexin mukaan Kiinassa erot ovat kasvaneet viime vuosikymmenestä huomattavasti - edellä on vain Nepal. Kaikkiaan indeksin mukaan eriarvoisuus on lisääntynyt 14:ssä alueen 20 maasta.

Raportissa eriarvoisuutta kehotetaan kuromaan umpeen esimerkiksi lisäämällä kehitysmaiden välistä taloudellista ja teknologista yhteistyötä sekä poistamalla kaupan esteitä niin, että kehitysamaiden tuotteet pääsisivät paremmin teollisuusmaiden markkinoille.

Lisää tietoa aiheesta