Uutinen

Raportti: Aasian vaurastuminen heijastuu ilmastoon

Aasian talouskasvu lisää moottoriliikennettä, mikä puolestaan nostaa kasvihuonepäästöjen määrää ja heikentää ilmanlaatua, todetaan Aasian kehityspankin tutkimuksissa.
Sanna Jäppinen
20.12.2006

Tähän päivään asti polkupyörä on ollut Aasiassa huomattavasti yleisempi näky kuin auto. Talouskasvun myötä tilanne on nopeasti muuttumassa. Esimerkiksi Kiinassa autojen määrä saattaa lähivuosikymmeninä kasvaa jopa 15-kertaiseksi ja Intiassa 13-kertaiseksi.

Samalla liikenteestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt lisääntyisivät Kiinassa 3,4-kertaiseksi ja Intiassa 5,8-kertaiseksi, todetaan Aasian kehityspankin "Energy Efficiency and Climate Change: Considerations for On-Road Transport in Asia" -raportissa.

Raportissa on analysoitu Aasian vauhdilla vilkastuvan liikenteen ja ilmastonmuutoksen suhdetta seuraavan 25 vuoden aikana. Tulotason nousu, kaupungistuminen ja moottoriajoneuvojen määrän lisääntyminen ovat raportin mukaan vaarallinen yhdistelmä ihmisille ja ilmastolle, jos asioiden annetaan jatkua nykymenolla.

"Ongelmia on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa nykyisten liikkumistottumusten muuttamista ja kaupunkisuunnittelun muovaamista sellaiseksi, että saadaan minimoitua ihmisten kulkemien matkojen tarve, pituus ja tiheys", Aasian kehityspankin (ADB) alueellisen ja kestävän kehityksen osaston pääjohtaja Bindu Lohani toteaa raportin saatesanoissa.

Toisessa ADB:n uudessa tutkimuksessa, "Sustainable Urban Transport in Asia" on tarkasteltu lähemmin kolmen kaupungin liikennejärjestelyjä Vietnamissa, Intiassa ja Kiinassa.

"Teiden huono kunto, ruuhkat ja ilmansaasteet vaikuttavat kielteisesti elämänlaatuun ja lisäksi ne aiheuttavat huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia menoeriä", Bindu Lohani toteaa. "Tehokas ja kestävä kuljetusjärjestelmä sekä ihmisille että tuotteille on ehdoton edellytys kestävälle talouskasvulle."

Lohanin mukaan olisi syytä panostaa esimerkiksi kevyen liikenteen lisäämiseen ja edullisiin linja-autoverkostoihin sen sijaan, että rakennetaan aina vain lisää ympäristöä kuormittavia teitä ja kalliita metrojärjestelmiä.

Lisää tietoa aiheesta