Uutinen

Quebecissä pohditaan Amerikoiden integraatiota

Jukka Aronen
17.4.2001

Quebecissä järjestetään 20.-22.4. Amerikan vapaakauppa-aluetta koskeva valmistelukokous, johon odotetaan arvovaltaisia edustajia kaikista Latinalaisen Amerikan maista. Lisäksi neuvottelupöytään istuvat Yhdysvaltain ja Kanadan johtajat.

Amerikoiden vapaakauppa-aluetta eli FTAA:ta (Free Trade Area of the Americas) ei ole vielä olemassa. FTAA on Yhdysvaltain presidentin George Bushin (Sr.) vuonna 1990 tekemä aloite, jolla pyritään lähivuosina yhdistämään Yhdysvallat, Kanada ja Latinalainen Amerikka yhdeksi tullittomaksi markkina-alueeksi, joka ulottuisi Alaskasta Tulimaahan.

FTAA aikoo nykyisten kaavailujen mukaan keskittyä neljään teemaan: (1) koulutus, (2) demokratia ja ihmisoikeudet, (3) köyhyys ja (4) taloudellinen integraatio. FTAA:n oletetaan kuitenkin painottavan nimenomaan talouksien muokkaamista mm. tulleja alentamalla ja yksityistämisohjelmia lisäämällä. Alueen talousmahti Yhdysvallat on ensisijaisesti kiinnostunut kasvattamaan omien tuotteidensa markkinoita Latinalaisessa Amerikassa, mutta on luvannut parantaa myös etelän maataloustuotteiden pääsyä pohjoiseen.

Yhdysvaltain johtoasema kaavaillussa talousliitossa on kiistaton. Sen osuus Amerikan valtoiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta on noin 75 prosenttia. Mm. Brasilia (7%), Kanada (5%) ja Meksiko (4%) jäävät kauas jälkeen. Loput 31 maata edustavat vain noin kahdeksaa prosenttia alueen bkt:sta.

FTAA:ta kritisoivat tahot puhuvat mielellään Naftasta. Vuonna 1994 allekirjoitettu Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Nafta (North American Free Trade Agreement) on yhdistänyt Meksikon, Kanadan ja Yhdysvallat samaan kauppa-alueeseen. Nafta on toiminut eräänlaisena koekenttänä koko Amerikoiden kattavalle FTAA:lle. Kriitikkojen mukaan Nafta on ajanut parhaiten rikkaan pohjoisen suuryritysten asiaa: sopimus on mm. vaikeuttanut huomattavasti Meksikon maataloustuotantoa.

FTAA:n vastavoimat ovat yhdistäneet voimansa ns. Amerikan kansojen kokouksessa. Vuonna 1998 pidettiin näyttävä kokous Chilessä, jossa mm. Yhdysvaltain, Kanadan, Meksikon ja Chilen vapaakaupanvastaiset järjestöt arvostelivat suljettujen ovien takana tapahtuvia FTAA-neuvotteluita.

Quebeciin odotetaan mittavia mielenosoituksia. Kanadan viranomaiset ovat estäneet erilaisin verukkein tunnettuja kansalaisjärjestöaktiiveja pääsemästä maahan kokouksen ajaksi.

Aivan kokouksen kynnyksellä Human Rights Watch julkisti tutkimuksen, jonka mukaan Nafta-maat Meksiko, Yhdysvallat ja Kanada ovat vapaakauppaa harjoittaessaan ohittaneet oleellisia, työntekijöiden oikeuksia koskevia säädöksiä.

"Nafta-kokemuksista on otettava oppia, kun säädetään tulevaisuuden vapaakauppasopimuksia", sanoi Human Rights Watchin Amerikan-osaston johtaja Jose Miguel Vivanco.

HRW:n Nafta-raportti kokonaisuudessaan