Uutinen

Punainen Risti kamppailuun lapsiorjuutta vastaan

Nina Winquist-Galbe
23.4.2001

Punainen Risti pitää ensi viikolla Dakarissa Senegalissa huippukokouksen, jonka asialistalla on Länsi-Afrikan lapsiorjuus.

Alueen lapsikauppa nousi kansainväliseen julkisuuteen menneellä viikolla, kun Afrikan länsirannikolla purjehti laiva, jonka lastina arveltiin olevan orjiksi myytyjä lapsia.

"Ennen kaikkea meidän on rohkaistava ja tuettava kansallisia yhdistyksiämme, jotta ne kaikin voimin pyrkisivät estämään tämän ihmisyyttä loukkaavan rikollisuuden. Lapsityövoiman käytöstä hyötyvät yritykset pitäisi nimetä ja saattaa häpeään", toteaa Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liiton pääsihteeri Didier Cherpitel.

SPR:n kansainvälisen avun suunnittelija Sari Nissi toivoo, että voimavaroja löytyisi orjatyövoiman kysynnän vähentämiseen.

"Taistelussa ylikansallista järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tarvitaan kaikkia, niin etelän ja pohjoisen korkeantason viranomaisia, yksityissektoria kuin kansalaisjärjestöjä", hän toteaa.

Kun Benininlahdella 15 vuorokautta seilannut rahtialus Etireno viimein saapui Cotonoun satamaan, sitä vastassa oli 40 paikallisen Punaisen Ristin työntekijää. Laivassa oli aikuisia ja lapsia, joille Punainen Risti tarjosi ruokaa ja hätäapua. Kahden vaikeissa olosuhteissa vietetyn viikon jälkeen tarvittiin ennen kaikkea nesteytystä.

"Lapset olivat erittäin heikossa kunnossa. Hoidimme heitä ensin satamassa, jonka jälkeen veimme viisi vaikeimmin sairasta lasta sairaalaan", kertoi Beninin Punaisen Ristin pääsihteeri Gabriel Achade.

Hänen mukaansa noin sataan kylään eri puolille maata perustetaan erityisiä toimikuntia, joiden avulla vanhemmille kerrotaan niistä hirveyksistä, joihin heidän pakkotyöhön myydyt lapsensa joutuvat.

"Valistusta tehostetaan erityisesti riskialueen kylissä. Näin autetaan kaikkia vaikeissa oloissa eläviä lapsia", hän totesi.

Ensi viikolla pidettävässä alueellisessa kokouksessa pohditaan, mitä muuta Punaisen Ristin työntekijät ja vapaaehtoiset voisivat tehdä kamppaillakseen lapsikauppaa vastaan, kuten valvoa keskeisiä satamia sekä levittää lapsikauppaa ja lapsityövoimaa koskevaa tietoutta edelleen.

Kansainvälisen Punaisen Ristin Afrikan osaston johtajan Bekele Geletan mukaan 16 kansallisen järjestön edustajaa keskustelee kokouksessa muualta saapuvien jäsenjärjestöjen edustajien kanssa alueella käynnissä olevien Punaisen Ristin ohjelmien tukemisesta.

Lisätietoja:

Kansainvälisen avun suunnittelija Sari Nissi (09) 1293 242 / 040 558871.
Tiedottaja Nina Winquist-Galbe (09) 1293 266 / 050 1293 266