Uutinen

Presidentti Halonen: Kehitysavun nostaminen välttämätöntä

Juha Rekola
6.8.2000

Kehitysavun määrän nostaminen ja parempi kohdistaminen on välttämätöntä, sanoi Tasavallan Presidentti Tarja Halonen puhuessaan perjantaina 5.8. Tampereella rauhantutkijoiden maailmankonferenssissa.

Halonen korosti myös köyhimpien maiden velkojen anteeksiantoa.

- Kestävällä kehityksellä on ratkaiseva merkitys konfliktien ehkäisylle ja ratkaisulle, sanoi presidentti Halonen. Kestävän kehityksen edistämisessä tarvitaan vuoropuhelua ja yhteistä toimintaa. Köyhyyden poistamisen tulee olla edelleen yhteinen tavoitteemme, sillä köyhyyteen pakottaminen ei jalosta ihmistä, vaan aiheuttaa lisää ongelmia.

- Me tiedämme keinoja näiden ongelmien poistamiseen. Köyhimpien maiden velkojen anteeksianto yhdessä kehitystä edistävien ohjelmien kanssa ovat avainasemassa. Kehitysavun määrän nostaminen ja parempi kohdistaminen on välttämätöntä, samoin avun ehdollistaminen väestön hyväksi. Esimerkiksi terveydenhuollon ja opetuksen vaatiminen ja hyvän hallinnon kehittäminen yhteistoiminnassa ovat näitä arkipäiväisiä asioita tässä AIDS:in ja lukutaidottomuuden maailmassa.

- Kehitysmaiden tuotteiden markkinoille pääsyn parantaminen teollisuusmaissa ja nykyteknologian siirto ovat tällaisia ilmeisen tarpeellisia, mutta myös osin ongelmallisia asioita.

- Niin paljon kuin köyhyyttä ihannoidaankin monissa uskonnoissa ja niin paljon kuin kulutushysterian hillitseminen onkin tarpeellista, niin resurssien niukkuus yhteiskunnassa ja puutteeseen pakottaminen harvoin tekee ihmisistä parempia, sanoi Halonen.

- Me tarvitsemme yksittäisen ihmisen ja hänen oikeuksiensa kunnioittamista. Ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen merkitsee sekä poliittisten ja kansalaisoikeuksien että taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kunnioittamista. Tällä tarkoitan luonnollisesti kunkin yhteisön sekä enemmistöjä että vähemmistöjä.