Uutinen

Porto Alegren pormestari tukee talouden demokratisaatiota

Mika Rönkkö Teivo Teivainen
29.1.2001

Porto Alegren pormestarilla Tarso Genrolla on kaksijakoinen suhde Maailmanpankkiin. Toisaalta hän pitää sitä ja Kansainvälistä valuuttarahastoa uusliberalismiin pakottavina imperialistisina törkimyksinä. Toisaalta Maailmanpankilta saa kuitenkin halpakorkoisia lainoja, jota Porto Alegren kaupunki on mielellään ottanut vastaan.

Tarso korostaa, että hän ei ole polvillaan Maailmanpankin edessä - toisin kuin Brasilian liittovaltion presidentti Fernando Henrique Cardoso. Brasilian työväenpuoluetta edustava Tarso kertoo kykenevänsä neuvottelemaan Maailmanpankin kanssa lainoista ilman poliittisia myönnytyksiä. Hän kertoo ylpeänä, kuinka pankki ehdotti kerran kunnallisen vesilaitoksen yksityistämistä, josta hän päättäväisesti kieltäytyi. Tarson mukaan pankilta saa lainoja ilman liiallisia ehtoja, jos on riittävän hyvässä neuvotteluasemassa.

Yksi Porto Alegrea poliittisesti vahvistava tekijä on kaupungissa 1980-luvun lopulla käynnistetty osallistava budjettisuunnittelu. Kansalaiset ovat päässeet suhteellisen avoimesti mukaan päättämään kaupungin budjetista. Yksi tämän taloushallinnon osittaisen demokratisaation seurauksista on, että mahdollisuudet korruptioon ovat vähentyneet. Tarso pitää ironisena sitä, että vaikka tämä sosialistiselta haiskahtava kokeilu on periaatteessa ristiriidassa Maailmanpankin ajaman uusliberalismin kanssa, vähentyneen korruption vuoksi sillä on pankin sisällä melkoisen hyvä maine.

Tarso uskoo, että osallistava budjettisuunnittelu on yksi askel radikaalidemokraattisessa projektissa, jolla taloutta otetaan demokraattisen valvonnan piiriin.