Uutinen

Porto Alegre: Maailman rahavirrat valvontaan

Maailman sosiaalifoorumin eri istunnoissa käsiteltiin muun muassa maailmantaloutta, kansainvälisten rahoituslaitosten demokratisoitumista ja kehitysmaiden velkaa.
Mika Rönkkö
4.2.2002

PORTO ALEGRE -- Porto Alegren globalisaatiokriittinen suurtapaaminen käynnistyi perjantaina seitsemällä paneelilla, jotka keräsivät tuhansia kuulijoita. Sosiaalifoorumin avauspäivän päätemoja olivat maailmankauppa, finanssimarkkinat ja velka. Neljä muuta pääkonferenssia käsitteli ylikansallisia yhtiöitä, työelämää ja "solidaarista taloutta".

Attacin puheenjohtajan Bernard Cassenin vetämän, kauppapolitiikkaa käsitelleen paneelin avasivat WTO-kriittisen liikkeen tärkeimmät ideologit malesialainen Martin Khor ja yhdysvaltalainen Lori Wallach.

"On lukemattomia mahdollisuuksia muuttaa maailmankauppaa oikeudenmukaisemmaksi, jos vain niin halutaan. Ei kauppaa tarvitse lopettaa, vaan sen rakenteita pitää muuttaa. Ensimmäinen toimenpide olisi Maailman kauppajärjestön WTO:n perusteellinen reformi", sanoi eteläafrikkalainen Dot Keet, joka edusti paneelissa African Trade Network -järjestöä.

Dot Keetin mukaan ei pidä paikkansa, että kaupan vapauttaminen loisi aina myös talouskasvua. "Köyhien talouksien integroituminen maailmanmarkkinoihin on vähentänyt niiden osuutta kaupasta." Viime vuosikymmenten aikana Latinalaisen Amerikan osuus maailmankaupasta on laskenut 11 prosentista 5 prosenttiin, ja Afrikan osuus on romahtanut 9 prosentista 2 prosenttiin, laskeskeli Dot Keet.

Finanssimarkkinoita käsitelleessä seminaarissa vaadittiin tiukkoja toimenpiteitä maailmanlaajuisten rajattomien rahavirtojen valvomiseksi. Keinoiksi tarjottiin muun muassa Tobinin veroa ja ylikansallisten yhtiöiden voittoihin kohdistuvaa verotusta.

Brasilian Ibase-tutkimuslaitoksen Fernando Cardim, intialainen Jayti Ghosh ja filliipiniläinen Gigi Fransico esittivät finanssijärjestelmän demokratisoimiseksi muun muassa veroparatiisijärjestelmän purkamista ja kansainvälisen kehitysrahaston perustamista rahamarkkinoihin kohdistuvien verojen tuotoilla.

Kansainvälisten rahoituslaitosten päätöksentekojärjestelmän demokratisoiminen nousi myös keskeiseksi vaatimukseksi. Focus on Global South -järjestöä edustavan Nicola Bullardin mukaan "rahoituslaitokset - etupäässä Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki - toimivat täysin itsenäisesti. Siten niiden kolmannessa maailmassa toimeenpanema politiikka on usein kestävän kehityksen vastaista."

Belgialainen Eric Toussaint (Comité pour l?Annulation de la Dette du Tiers Monde), vaati köyhien maiden ulkomaanvelkojen kertakaikkista mitätöintiä. Toussaint ehdottaa velkojen maksusta vapautuvien varojen ohjaamista uusiin kansallisiin tai alueellisiin velkarahastoihin, joiden hallinnointi hoidettaisiin "osallistavan demokratian" hengessä. Porto Alegren kaupungin 1990-luvulla kehittämä taloussuunnittelumalli saattaisi Toussaintin mukaan olla yksi hyvä esikuva perustettaville rahastoille.

Velka-konferenssin muut osallistujat, Comoreilta saapunut Paul Samengeron, perulainen Luis Miguel Ramos, ja sambialainen Jack Jones Zulu pitivät selvänä, että kansalaisyhteiskunnan on oltava mukana päättämässä velkojen mitätöinnistä vapautuvien resurssien käytöstä.