Uutinen

Pelastakaa Lapset kampanjoi lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseksi

Merja Saarikoski
28.2.2001

Pelastakaa Lapset järjestö on ryhtynyt aktiivisesti kampanjoimaan lapsiasiainvaltuutetun viran perustamisen puolesta. Pelastakaa Lasten ja Suomen Unicefin keskiviikkona 28.2.2001 järjestetty yhteinen seminaari "Lapset esiin Suomessa - minkälaisen lapsiasiainvaltuutetun tarvitsemme?" oli julkinen päänavaus kampanjoinnille.

Pääpuhujana seminaarissa oli Norjan lapsiasiamies Trond Waage, joka tällä hetkellä johtaa vuonna 1981 perustettua maailman ensimmäistä lapsiasiainvaltuutetuntoimistoa. Waage kiertää ympäri maailmaa edistääkseen vastaavaan järjestelmän luomista muihin maihin.

Puheenvuorossaan Trond Waage piti hyvin tärkeänä lapsiasianvaltuutetun viran perustamista myös Suomeen muiden Pohjoismaiden esimerkkiä seuraten. Waagen näkemyksen mukaan lapsiasiamiehellä on parhaimmat vaikutusmahdollisuudet silloin, kun virka on perustettu laajan toimivallan lapsiin liittyvissä asioissa antavalla erityislailla, kuten Norjassa on menetelty. Näin taataan mm. lapsiasiainvaltuutetun itsenäisyys ja riippumattomuus muista valtarakenteista hänen edistäessään lasten asemaa ja oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa.

Pelastakaa Lapset järjestön pääsihteeri Juha Eskelinen totesi yhteiskunnan ja perherakenteiden nopean muuttumisen sekä valtiovallan kuntiin kohdistuvan ohjauksen ja valvonnan vähentymisen edellyttävän lapsiasiainvaltuutetun viran perustamista Suomeen. Näin lapset saisivat kansainvälisessä lapsen oikeuksien sopimuksessa heille turvatut oikeudet ja näkyvyyden yhteiskunnassa.

Eskelisen mukaan Suomen on hyödynnettävä muiden maiden kokemuksia lapsiasiainvaltuutetun toiminnasta, niin hyvässä kuin pahassakin. Se, että Suomeen ei ole aiemmista yrityksistä huolimatta saatu perustetuksi lapsiasiainvaltuutetun virkaa, ei pääsihteeri Juha Eskelisen näkemyksen mukaan saa olla este yrittämästä uudelleen ja tähän työhön Pelastakaa Lapset on lastensuojelujärjestönä nyt lähtenyt.