Uutinen

Palmuöljyn hinnanlasku puristaa pienviljelijöitä

Palmuöljyn tuottajahintojen lasku on ajamassa pienviljelijät ahtaalle Malesiassa ja Indonesiassa. Hinta saattaa kuitenkin lähteä nousuun, jos biodieselin tuotanto kasvaa nopeasti.
Timo Kuronen
5.12.2008
SANNA AUTERE
0805_sautere_palmuoljya.jpg

Öljypalmun terttuja kuorma-auton lavalla matkalla puristamolle.

KUALA LUMPUR / JAKARTA -- Maailmantalouden taantuma on iskenyt myös palmuöljyn markkinahintaan, joka on tullut rymisten alas. Kun puristamot myivät raakapalmuöljyä maaliskuussa lähes 4500 Malesian ringgitin (980 euron) tonnihintaan, marraskuussa öljystä sai alle 1500 ringgittiä (330 euroa) tonnilta.

Hinnanlaskusta kärsivät eniten sadat tuhannet pienviljelijät Malesiassa ja Indonesiassa, jotka ovat viime vuosina raivanneet ja istuttaneet pieniä plantaaseja valtion kannustaessa heitä siihen. Nyt viljelijät velkaantuvat, eikä karuilta plantaaseilta löydy tarvittavaa ruokaa ja keräilytuotteita kuten luonnonmetsistä.

Noin kolmannes Malesian ja neljännes Indonesian tuottamasta palmuöljystä tulee pientiloilta. Nämä kaksi maata tuottavat 85 prosenttia maailman lähes 40 miljoonasta palmuöljytonnista.

Puristamot kiristävät ostohintoja

Malesian palmuöljystä vastaava ministeri Kohilan Pillay kertoi marraskuussa uutistoimisto AFP:lle, että monet öljynpuristamot uhkaavat lopettaa tuotannon, koska pähkinäterttujen kerääminen ja kuljetus pieniltä viljelmiltä ei enää kannata. Pillayn mukaan suuret plantaasiyhtiöt voivat sen sijaan selvitä, vaikka markkinahinta putoaisi alle 1000 ringgitin.

"Puristamot maksoivat aiemmin Malesian Sabahin osavaltion pienviljelijöille jopa 600 ringgittiä tonnista terttuja, mutta nyt ne eivät halua maksaa 190 ringgittiä enempää", kertoi Bung Mokhtar Radin Star-sanomalehdelle. "Pienviljelijät menettävät rahaa enemmän kuin hankkivat."

Tilanne on sama Indonesiassa. Sumatralaiset tuottajat ovat vaatineet Indonesian hallitukselta pikaisia toimia viljelijöiden pelastamiseksi konkurssilta.

Hinta seuraa öljymarkkinoiden vaihteluja

Palmuöljyn hinta on kesän jälkeen lähtenyt laskuun yhdessä raakaöljyn ja muiden kasviöljyjen kanssa. Esimerkiksi raakaöljyn hinta on tippunut jo lähes kolmannekseen kesän hinnoista, mikä heijastuu öljymarkkinoiden mukana heilahtelevaan palmuöljyn hintaan.

Syyskuussa Singaporessa järjestetyssä palmuöljytuottajien kokouksessa arveltiin, että palmuöljyn laskeva hinta voi tehdä biodieselin tuotannosta entistä kannattavampaa. Biodieselin lisääntyvä tuotanto voisi imeä palmuöljyn ylijäämää markkinoilta ja tasoittaa tuottajahintoja. Kesän 2008 raakaöljyn hinnannousu lisäsi jo kiinnostusta biodieseltuotantoon, mikä kuitenkin nosti kasvisöljyjen hintaa nopeasti.

Biodieselin lisäksi kasvisöljyjä käytetään myös rehuna ja ihmisten ruokana. Suurin osa palmuöljystä sen sijaan menee edelleen elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Viime vuonna vain noin prosentti Malesian tuottamasta öljystä meni biodieselin tuotantoon.

Kestävässä palmuöljyssä on vielä tekemistä

Öljypalmun viljelyn nopeaan kasvuun liittyvä luonnonmetsien ja kosteikkojen raivaaminen on saanut ympäristöväen jaloilleen ympäri maailman. Palmuöljyteollisuus on vastannut kritiikkiin muun muassa perustamalla 'Kestävän palmuöljyn pyöreän pöydän' (RSPO), joka pyrkii luomaan alalle yhteiset pelisäännöt. Siinä on mukana teollisuuden ja plantaasiyritysten lisäksi myös kansalaisjärjestöjä ja tuottajamaiden hallitukset.

Marraskuussa Balilla järjestetyssä RSPO:n kokouksessa indonesialaiset kansalaisjärjestöt, pienviljelijät ja plantaasityöntekijät nostivat esille suurimmat kestävän palmuöljyn tuottamista uhkaavat tekijät.

"Palmuöljy-yritysten on viipymättä ratkaistava työläisille ja alueen alkuperäisyhteisöille aiheutetut sosiaaliset ongelmat. Yritysten on pyrittävä parantamaan viljelmien luonnonmukaisuutta ja lopetettava uusien viljelmien raivaaminen kokonaan. Yritysten on myös pyrittävä tasoittamaan tuottajahintoja ja maksettava plantaasien työntekijöille riittävä minimipalkka", yhteisessä tiedonannossa kerrottiin.

Sertifioitu öljy on vasta pisara meressä

Marraskuussa juhlittiin myös ensimmäisen RSPO:n sertifioiman 500 tonnin palmuöljylastin lähtöä laivalla Malesiasta Alankomaihin. Pyöreässä pöydässä mukana olevan hollantilaisen avustusjärjestön Oxfam Novibin mukaan ensimmäinen lasti on kuin pisara meressä, mutta se on ensimmäinen askel miljoonien köyhien naisten ja miesten auttamisessa.

Oxfamin mukaan palmuöljyn lisääntyvä käyttö polttoaineena voi kuitenkin johtaa metsien lisääntyvään tuhoon ja yhteisöjen pakkosiirtoihin. “Miljoonat ihmiset ovat jääneet tai jäämässä köyhyysloukkuun voimakkaiden tuottajien ja kauppiaiden viedessä heidän maansa tai elinkeinonsa", Oxfamin Adrie Papma sanoi.

Lisää tietoa aiheesta