Uutinen

Pakolaisuus lääkärin työssä

Tuomas Valovirta
20.5.2003

Lääkärissä käynti on haastava vuorovaikutustilanne. Tämä korostuu silloin, kun potilas ja lääkäri tulevat toisilleen vieraista kulttuureista ja puhuvat eri kieltä. Pakolaisen kohdalla asiaa usein mutkistavat lähtömaassa koetut traumaattiset kokemukset, vaino ja kidutukset. Mutta kuinka ottaa lääkärin työssä huomioon ihmisoikeusloukkaukset, joita tapahtuu etnisten, poliittisten ja uskonnollisten syiden varjolla? Aihepiiriin pureuduttiin Pakolainen terveydenhuollossa -viikonloppuseminaarissa, jonne oli kokoontunut parikymmentä lääketieteen opiskelijaa ympäri Suomen.

Opiskelijat olivat mukana roolipelissä, jossa eläydyttiin turvapaikanhakuprosessiin. Kukin osallistui suunniteltuun tarinaan, jossa hänelle selvitettiin perhe- ja kulttuuritaustan lisäksi syy pakolaisuuteen. Pelissä pyrittiin mahdollisimman aitoon tilanteeseen muun muassa siten, että poliiseiksi, ulkomaalaisviraston virkamiehiksi ja lääkäreiksi pukeutuneet järjestäjät puhuivat vain vieraita kieliä ja tulkkeja oli tarjolla rajoitetusti.

Seminaarissa sai tietoa pakolaisuudesta, sitä koskevasta lainsäädännöstä ja pakolaisen kohtaamisesta lääkärin työssä. Puhujina oli terveydenhuollon asiantuntijoita, kulttuuritutkijoita, pakolaisten kanssa työskenteleviä virkamiehiä sekä luonnollisesti pakolaistaustaisia henkilöitä.

Eniten keskustelua herätti sekä tyttöjen että poikien ympärileikkaus. Antropologi Marja Tiilikainen puhui aiheesta Suomessa asuvien somalinaisten tuntijana. Ylilääkäri Matti Pietikäinen on virkansa puolesta joutunut ottamaan kantaa ja tekemään vaikeita päätöksiä poikien ympärileikkausten suorittamisesta julkisen terveydenhuollon piirissä. Kätilö Batulo Essak puolestaan valistaa somalinaisia tyttöjen ympärileikkauksen vaikutuksista ja taustoista. Ympärileikkauskeskusteluun toi tuoreen sävyn sosiaali- ja terveysministeriön suositus, jossa puolletaan ympärileikkausten tekemistä pojille myös kunnallisella sektorilla


Seminaarin järjestivät vapaaehtoiset toimijat Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) sekä Fimsic (Finnish Medical Students' International Committee) -järjestöistä. Lisätietoa seminaarista löytyy LSV:n nettisivuilta www.kaapeli.fi/~lsv.