Uutinen

Paikallisyhteisöjen puolustajat

Kepan indonesialaisen partnerijärjestön Insistin (Indonesian Society for Social Transformation) toiminta on järjestön perustamisesta lähtien perustunut pitkälti vapaaehtoisuuteen.
Saleh Abdullah
1.5.2004

Alun perin Insistin perustajat rahoittivat osittain itse toimintansa. Nykyisin suurin osa projekteista saa ulkopuolista tukea paitsi Kepalta, myös alankomaisilta järjestöiltä kuten Cordaid ja NIMD.

Ulkopuolisesta rahoituksesta huolimatta Insist pyrkii pitämään kiinni vapaaehtoisuuden aatteesta. Eräs tärkeimmistä Insistin ohjelmista on vapaaehtoisuuteen perustuva Involvement (Indonesian Volunteer for Social Movement) -niminen aktivistikoulu, jota Kepa on tukenut viimeiset kolme vuotta. Ohjelman aktivistit palaavat koulutuksensa jälkeen kotiseuduilleen ja auttavat paikallisyhteisöjä järjestäytymään.

Alusta pitäen Involvement on kouluttanut nuoria aktivisteja, jotka haluavat toimia paikallisyhteisöjensä puolesta vaikeissakin olosuhteissa. Tähän mennessä ohjelman puitteissa on koulutettu noin 100 aktivistia eri puolilta Indonesiaa ja Itä-Timoria.

Koulutuksen sisällössä korostetaan yhteisöjen järjestäytymistä ja vaikuttamista eri tilanteissa. Lisäksi kursseissa käydään läpi ihmisoikeuskysymyksiä ja maailman politiikkaa. Tavoitteena on antaa tietoa ja taitoa sosiaalisten muutosprosessien läpi viemiseen sekä eväitä taistella vapaakaupan ja globalisaation seurauksia vastaan.

Jotta ohjelma ei tuottaisi pelkästään aktivistieliittiä, on Insist aloittanut Involvement-koulutuksen hajauttamisen. Insistin kouluttamat aktivistit kouluttavat paikallisia aktivisteja kuudessa eri maakunnassa. Lisäksi Sahe Institute for Liberation on Insistin avulla aloittanut oman koulutusohjelmansa Itä-Timorilla.

Hajauttamisen kautta koulutus vastaa paremmin paikallistason tarpeisiin. Ruohonjuuritasolla teoriat ja menetelmät voidaan soveltaa olemassa oleviin ongelmiin.

Seuraavaksi tarkoituksena on lisätä ohjelmaan osallistuvien naispuolisten aktivistien määrää. Vaikka naisia on aina ollut mukana koulutuksissa, on heidän määränsä ollut miehiä vähäisempi.

Indonesiassa on lukematon määrä globalisaation ja sen aiheuttaman köyhdyttämisen tuottamia ongelmia. Paikalliset aktivistit voivat omalla panoksellaan auttaa lähiyhteisöjään ongelmien ratkaisun etsimisessä. Involmentin kautta Insist tukee heitä tässä työssä.


Tekstin käänsi englannin kielestä Henri Myrttinen