Uutinen

Oxfam: Julkinen terveydenhoito yksityistä tehokkaampaa

Kehitysmaiden tulisi vastustaa yksityistämispaineita ja kehittää terveydenhoitojärjestelmänsä pääosin julkisen sektorin varaan, suosittaa Oxfamin tuore raportti.
Jari Nousiainen
16.2.2009

Terveydenhuolto on suuri haaste köyhille maille, ja YK:n terveyden vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta ollaan vielä kaukana. Oxfamin raportissa "Blind Optimism: Challenging the myths about private health care in poor countries" todetaan, että yksityisen terveydenhuollon osuuden lisääminen ei vaikuta todisteiden valossa tuottavan haluttua tulosta.

Yksi perinteisistä argumenteista yksityisen terveydenhuollon puolesta on, että se on julkista tehokkaampaa. Oxfamin selvityksen mukaan tällaiselle väitteelle ei kuitenkaan ole tukea, vaan luvut kertovat päinvastaisesta: julkinen terveydenhuolto pystyy tuottamaan palvelua edullisemmin ja kattavammin, kun kohderyhmänä ovat pienituloiset.

Julkista terveydenhuoltoa syytetään usein byrokraattisesta jähmeydestä. Raportissa suositellaankin muun muassa ottamaan kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä mukaan kehittämään esimerkiksi hoidon saatavuutta.

SARS-epidemia esimerkkinä

Yksityisen järjestelmän ongelmana on Oxfamin mukaan esimerkiksi taloudellisesti tuottavampien menetelmien käyttäminen ilman suoraa lääketieteellistä perustetta, mikä lisää nopeasti kustannuksia.

Muita ongelmia yksityisessä terveydenhuollossa ovat raportin mukaan esimerkiksi ulkomaisten toimijoiden heikko paikallistuntemus sekä köyhien jääminen palveluiden ulkopuolelle hintojen vuoksi.

Palveluiden rajautumisesta maksukyvyn mukaan saatiin vakava osoitus SARS-epidemian aikana Kiinassa. Kattavan julkisen terveydenhuollon tilalle 1980-luvulta asti kehitetty yksityinen järjestelmä ei pystynyt hajanaisena, epätasa-arvoisena ja voittoa tavoittelevana reagoimaan nopeaan kriisiin.

Lisää tietoa aiheesta