Uutinen

Osallistujamaat kiistelevät YK:n rasismikokouksen asialistasta

YK järjestää kolmannen rasisminvastaisen maailmankonferenssinsa Etelä-Afrikan Durbanissa 31.8.-7.9. Kokouksen alla on kiistelty lähinnä siitä, mitä teemoja Durbanissa tulisi ylipäätään käsitellä, joten moni keskeinen asiakokonaisuus ratkaistaan vasta kokouspaikalla.
Janne Sivonen
22.8.2001

Yksi näkyvimmistä kiistakysymyksistä on se, tulisiko Intian kastittomien asemaa käsitellä rasismikokouksessa. Intia ei pidä virallisesti kieltämäänsä kastijärjestelmää rasismina vaan "kansallisena ja kulttuurisena ongelmana", mutta ainakin Nepal aikoo ottaa kastittomien kysymyksen kokouksen asialistalle.

Kehitysyhteisneuvos Ilari Rantakari esitteli Suomen virallisia kokoustavoitteita kulttuurikeskus Caisassa järjestetyssä kansalaisjärjestöseminaarissa torstaina. Rantakarin mukaan myös Suomi on valmis myötävaikuttamaan siihen, että kastikysymys on kokouksen asialistalla.

Käytännössä asian edistäminen on hankalaa. EU-mailla ei ole asiasta yhteistä kantaa, ja Suomen on tarkoitus pysyä Durbanissa samassa rintamassa muiden EU-maiden kanssa.

Yhdysvallat ja Israel harkitsevat yhä osallistumistaan konferenssiin, jossa arabimaat haluaisivat käsitellä Lähi-Idän nopeasti kärjistynyttä kriisiä. EU ja siten myös Suomi myötäilee asiassa Yhdysvaltoja: "Rasismikokous on väärä paikka ratkoa Lähi-Idän konfliktia, sillä sitä käsittelemällä saattaisimme vahingoittaa jo olemassa olevaa rauhanprosessia", totesi Rantakari.

Korvauksia orjakaupasta?

Afrikan maat ovat vaatineet kokouspöydälle kysymystä siirtomaakauden aikaisen orjuuden kärsimysten korvaamisesta, josta useat länsimaat - varsinkin Yhdysvallat - ovat jo ehtineet kieltäytyä.

Monet maat vastustavat myös virallista anteeksipyyntöjulistusta, sillä syyllisyyden myöntämisen pelätään johtavan korvausten vaatimiseen oikeusteitse. Sen sijaan syvää katumusta (deep remorse), tunnustamista (acknowledge) tai pahoittelua (regret) entiset siirtomaavallatkaan eivät panisi pahakseen.

Ilari Rantakari. Kuva: Janne Sivonen
Kehitysyhteisneuvos Ilari Rantakari ratkoisi rasismikonferenssissa ensi sijaisesti nykypäivän ongelmia.

Suomelle yksiselitteinen anteeksipyyntö ei olisi ongelma, jos kiistelevät maaryhmät sattuisivat pääsemään asiasta yhteisymmärrykseen. Rantakarin mukaan tärkeämpää on kuitenkin taistella nykypäivän rasismia vastaan: "Suomi pyrkii vaikuttamaan erityisesti naisiin, lapsiin, alkuperäiskansoihin ja vähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään sekä nais- ja lapsikauppaan. Myös romaniväestön syrjintä on Suomelle erityisen tärkeä kysymys."

Nykypäivän ongelmia ratkomalla saatettaisiin Rantakarin mielestä lieventää myös kiistaa orjuuden kärsimysten korvaamisesta Afrikalle: "Konferenssissa voitaisiin keskustella köyhien maiden auttamisesta ajankohtaisissa ongelmissa, kuten velkakysymyksissä ja tuotteiden saamisessa rikkaiden maiden markkinoille." Rantakari muistutti myös, ettei orjuuskaan ei ole pelkkää menneisyyttä, sillä köyhiä naisia ja lapsia kaupataan seksiteollisuuden tarpeisiin yhä enemmän.

Durbanissa järjestetään 28.8.-1.9. laaja kansalaisjärjestöfoorumi, joka valmistelee ja antaa suosituksia YK:n hallitusten väliselle konferenssille.


Lisätietoja:

Kansalaisjärjestöfoorumin kotisivu: www.racism.org.za

YK:n rasismikonferenssisivut: www.un.org/WCAR

UNHCHR:n rasismikonferenssisivut: www.unhchr.ch/html/racism