Uutinen

Ongelmien ytimessä: korruptio

Ihmisoikeusloukkaukset, köyhyys, epäreilu maailmankauppa - useimpien suurten ongelmapesäkkeiden taustalla on korruptio eli valta-aseman hyväksikäyttäminen henkilökohtaisen edun saamiseksi.
Sanna Jäppinen
5.3.2004

Jos saisit taikasauvan ja mahdin poistaa korruption kokonaan jostakin osasta yhteiskuntaa, niin mikä se olisi, kysyi korruptiota vastaan taisteleva Transparency International -kansalaisjärjestö (TI) ihmisiltä 44 maassa, Suomi mukaan lukien. Ykkössijalle nousivat poliittiset puolueet, kertoi järjestöä johtava David Nussbaum ulkoministeriön järjestämässä keskustelutilaisuudessa 5. maaliskuuta. Poliittinen korruptio tulee olemaan järjestön tämän kuun lopussa julkaistavan vuosiraportin teemana.

"Aihe on hyvin ajankohtainen teillä Suomessakin", Nussbaum totesi viitaten Jäätteenmäki-oikeudenkäyntiin.

Yleisön joukosta kysyttiin minkälaista korruptiota Nussbaum tapauksessa näkee ja kenet hän nimeäisi syyllisiksi. "Syyllisten etsiminen ei ole meidän tehtävämme. Nostin tapauksen esiin siksi, että se on jo medioissa. TI pyrkii ennen muuta tiedottamaan korruptiosta ja kertomaan sen vaikutuksista sekä miettimään eri tahojen kanssa keinoja korruption vähentämiseksi. Rötösten esiin kaivaminen on toimittajien ja lakimiesten työtä."

Nussbaumin mukaan TI on kymmenen toimintavuotensa aikana saanut paljon aikaan. "Vielä 1990-luvun alussa korruptiosta ja lahjonnasta ei paljon puhuttu. Nykyään ongelmat tiedostetaan ja se on hyvä alku läpinäkyvämmän hallinnon luomiseksi. Meillä on toimintaa jo 90 maassa."

Poliittisen korruption karsimisen ohella Nussbaum nostaa keskeiseksi kehittämiskohteeksi yrityskulttuurin muuttamisen. "Olemme paljon yhteistyössä liike-elämän edustajien kanssa. Yritykset ovat tänä päivänä erittäin kiinnostuneita riskien- ja maineenhallinnasta, ja olemme yhdessä tehneet opasta liiketoiminnan periaatteista."

Nussbaum on tyytyväinen myös YK:n viime syksynä antamaan korruption vastaiseen julistukseen. "Sen avulla voidaan luoda yhteisiä sääntöjä, jotka tuovat yhteen hyvin erilaisia maita."
 

Korruption vastainen taistelu osaksi kehityspolitiikkaa



Korruption vastaista taistelua vaikeuttaa Nussbaumin mukaan se, että kyse on syvälle järjestelmään pesiytyneestä ongelmasta, jota ei kitketä rankaisemalla yksittäisiä syyllisiä. "Kun korruptiota yritetään vähentää, on vaikutettava koko yhteiskunnan rakenteisiin, jotta saadaan kestäviä tuloksia."

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Gunvor Kronman kyseli Nusssbaumilta, mitä kehityspolitiikassa voidaan tehdä korruption vähentämiseksi. Miten esimerkiksi Suomi voi tukea pitkäaikaista kehitysyhteistyökohdettaan Keniaa, jossa on viime aikoina saatu lupaavia tuloksia korruption vastaisessa taistelussa?

"Neuvotteluissa Kenian hallituksen kanssa on tuotava selkeästi esiin, että Suomi ei hyväksy korruptiota. Lisäksi Suomi voi tehdä Keniassa yhteistyötä esimerkiksi Maailmanpankin kanssa, joka omalta osaltaan pyrkii korruption kitkemiseen. Koalitioita on luotava myös paikallisten antikorruptiotahojen, kuten yritysten ja kansalaisjärjestöjen, kanssa", Nussbaum listasi.

Hän muistutti myös kehitysyhteistyöhankkeiden hyvästä hallinnosta: kun talousasiat hoidetaan läpinäkyvästi, on väärinkäytösten riski pienempi.

"Selvitämme parhaillaan sitä, kuinka TI voisi olla mukana tutkimassa kehitysohjelmiin ja -apuun liittyvää korruptiota."

Myös Suomessa tarvitaan toimintaa

Viime syksynä myös Suomi sain oman Transparency-osastonsa. Äkkiseltään herää kysymys: miksi ihmeessä? Mehän olemme olleet neljä viimeistä vuotta Transparency Internationalin tekemien listausten kärkimaa, maailman vähiten korruptoitunut valtio.

"Ei pidä tuudittautua turvallisuuden tunteeseen", muistutti Transparency Suomen puheenjohtaja Leila Mustanoja. "Vaikka olemmekin edelleen johdossa, on saldomme hieman pudonnut edellisvuosista. Islanti pyrkii ohi aivan kannoillamme, samoin Ruotsi. Maine maailman vähiten korruptoituneena maana on meille erittäin hyvä kilpailuvaltti, jota ei pidä menettää – kakkosesta ei ole kiinnostunut kukaan."

Suomessa toiminta on alkanut yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Kansainväliset liike-elämän ohjeet on meillä toimitettu teokseksi "Lahjus on rikos".

"Ja huhtikuussa järjestämme seminaarin, jossa pohditaan, miten yritys voi toimia korruptoituneessa ympäristössä. Esimerkit tulevat lähialueiltamme Venäjältä ja Baltiasta. Tilaisuus on suunnattu etupäässä yritysmaailman edustajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita", Mustanoja totesi.


Lisätietoa: www.transparency.fi
Lue myös: Lahjonta väheni Keniassa