Uutinen

Ohjatulla puskaradiolla Interpedialle kummeja

Järjestöjen markkinoinnissa kokeillaan rohkeasti uusia keinoja. Interpedian kummilapsitoiminta
on nimittäin emätinkapselin ja kolesterolia alentavan luontaistuotteen ohella yksi ensimmäisistä
"tavaroista", joita on Suomessa markkinoitu tuotteistetulla puskaradiolla eli hopotuksella.
Pasi Nokelainen
26.4.2006

Hopotus (kuva: T. Taipale)

Viime vuodenvaihteessa 45 vapaaehtoista "hopottajaa" levitti vajaan kahden kuukauden ajan sanaa Interpedian toiminnasta kirjallisten ohjeiden ja valmiiksi mietittyjen argumenttien mukaisesti niin sukulaisille, tuttaville kuin tuiki tuntemattomille.

Kampanja poiki jonkin verran kummitietopakettien tilauksia ja uusia kummeja sekä kertalahjoituksia. Noin tuhat uutta ihmistä tietää nyt Interpediasta, sillä yksi hopottaja kertoi järjestöstä keskimäärin 20 ihmiselle.

Normaalisti hopottajat ostetaan lahtelaiselta mainostoimistolta silkalla rahalla omaa tuotetta kauppaamaan, mutta Interpedia sai hopottajat ilmaiseksi käyttöönsä, koska mainostoimiston copywriter oli aiemmin toiminut yhdistyksen tiedottajana.

Hopottajien ideaa on arvosteltu siitä, että siinä ystävyys- ja sukulaissuhteet välineellistetään.

"Kyllä tämäkin puoli nousi esille, mutta meidän kaltaiselle pienelle järjestölle, jolla ei ole isoa markkinointibudjettia, tämä oli erittäin hyvä mahdollisuus eikä kieltäytymistä tosissaan mietitty, kertoo Interpedian nykyinen tiedottaja Terhi Collin.

Vaarana tyrkyttäminen

Interpedian kampanjan aktiivisin hopottaja oli 20-vuotias opiskelija Marjasirkka "Marru" Koski Vantaalta. Hän koki toiminnan luksi vaikeaksi, koska ei halunnut tyrkyttää asiaa, vaan saada aikaan keskustelua, jonka kautta voisi kertoa enemmän ja tarjota esitettä. Jos keskustelun sai alkuun, se oli usein hedelmällistä.

"Isosiskoni oli miettinyt, miten saisi kurittomat ja rahaa vonkaavat lapsensa ymmärtämään enemmän maailmaa ja rahankäyttöä. Juttelimme kummitoiminnasta ja siskoni mietti, että se voisi olla hyvä idea", kuvaili Marru yhtä onnistunutta hopotus- tilannetta Interpedian omassa lehdessä.

"Lapsetkin saisivat osallistua, lukea ja kirjoittaa kirjeitä. Ehkä he niin oppisivat näkemään maailmaa eri tavalla ja arvostamaan pienempiäkin asioita", Marru tarkentaa.

Palaute pääsääntöisesti positiivista

Orimattilalainen Kia-Maria Hyle, 39, kertoi Marrun tavoin Interpedian kummitoiminnasta yli 30:lle ihmiselle. Hän kertoili kummitoiminnasta muun muassa harrastusten parissa, sukulaisten luona, pikkujouluissa, lasten päiväkodissa ja jopa kotona käyneelle kiinteistövälittäjälle.

Sekä Marrun että Kia-Marian mukaan hopottaminen sai aikaan monenlaisia reaktioita, mutta pääsääntöisesti palaute oli positiivista.

"Osa oli hieman epävarmoja. Heitä vaivasi se, etteivät he tunteneet Interpediaa nimeltä. Viime aikoina kun on ollut niitä huijauksia ja muita, niin eivät olleet varmoja miten suhtautua. Kaikki kuitenkin kuuntelivat ystävällisesti, olivatpa kiinnostuneita tai ei", kertoi Kia-Maria kokemuksistaan Interpedian-lehdessä.

Mikä ihmeen hopotus?

Hopotuskampanjoiden lähtökohta on hyvin yksinkertainen: toisten ihmisten suositukset vaikuttavat nykyään kulutuspäätöksiin joidenkin tutkimusten mukaan paljon enemmän kuin perinteinen mainonta. Lahtelainen mainostoimisto on -amerikkalaisen esimerkin mukaisesti - keksinyt tehdä tästä tavallisten ihmisten puskaradiosta tuotteen, jonka se on rekisteröinyt hopottamiseksi.

Yrityksen verkkosivuilla itsensä hopottajiksi rekisteröineille henkilöille lähetettiin Interpedian tapauksessa kummitietopaketti, ohjeet hopottamiseen sekä ns. Hopotusargumentit. Argumenteilla pyrittiin tekemään nimenomaan Interpedian kummitoiminnasta luotettavaa ja ainutlaatuista "kiristyvillä kummimarkkinoilla". Hopottajat saivat myös pinkan "Kummi on lapsen mahdollisuus" -kortteja jaettavaksi.

Interpedian tapauksessa järjestöön tutustuminen vastasi normaalisti tapahtuvaa uutuustuotteen testausvaihetta, sillä suu- rimmalle osalle hopottajista Interpedia oli ennalta tuntematon.

Hopottajat raportoivat käymistään keskusteluista, joista kertyi pisteitä rekisteriin. Rahapalkkaa hopottajat eivät koskaan saa, mutta Interpedia muisti kummikampanjaan osallistuneita pienin lahjoin. Normaalisti palkaksi saa esimerkiksi hopotettavia tuotteita.