Uutinen

OECD: Kehitysapu edelleen kaukana tavoitteista

Teollisuusmaiden virallinen kehitysapu kasvaa hitaasti. Suomen kehitysapu jää EU:n keskiarvon alapuolelle, ja paljon muiden Pohjoismaiden apua vähäisemmäksi.
Jari Nousiainen
12.4.2005

Virallinen kehitysapu nousi vuonna 2004 78,6 miljardiin dollariin (noin 60 miljardiin euroon), kertoi OECD:n raportti maanantaina 11.4. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 4,6 prosenttia, kun inflaatio ja valuuttakurssien muutokset otetaan huomioon. Virallinen kehitysapu koostuu julkisen sektorin lahjoituksista ja lainoista, joissa lahjoituksen osuus on vähintään 25 prosenttia.

Lisäys ei kuitenkaan nosta kehitysavun osuutta merkittävästi suhteessa YK:n tavoitteeseen, joka on 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (BKTL). Rajan ovat ylittäneet vain Hollanti, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska. Ruotsi on asettanut tavoitteekseen 1 prosentin kansantulosta vuoteen 2006 mennessä.

OECD:n kehitysapukomiteaan kuuluvien 15 Euroopan unionin jäsenmaan apu kasvoi 2,9 prosenttia 42,9 miljardiin dollariin. Summa on 0,36 prosenttia maiden yhteenlasketusta kansantulosta. Kehitysavun osuus Suomen kansantulosta oli EU:n keskiarvon alapuolella, 0,35 prosenttia.

Kepan kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi pitää Suomen kehitysapurahoituksen näkymiä huonoina. "Suomen kehitysapu tippuu yhä kauemmas EU:n keskiarvosta. Tiistaina julkaistu Euroopan komission tavoite EU-maiden kehitysavun keskiarvoksi vuonna 2009 on 0,56 prosenttia bruttokansantulosta." Budjettisuunnitelmien mukaan Suomen kehitysapu olisi tuolloin 0,48 prosenttia. "Kyllä Suomi petaa lähestyvää EU-puheenjohtajuuskauttaan mahdottoman huonosti", Nahi lisäsi.

Merkittävimpiä tekijöitä OECD-maiden avun kasvussa olivat kansainvälisten järjestöjen rahoituksen lisääntyminen sekä Afganistanin ja Irakin saama apu. Toisaalta esimerkiksi velkahelpotuksiin myönnetyt avustukset vähenivät 2,1 miljardilla dollarilla.

Eniten apua antanut yksittäinen maa on Yhdysvallat 19 miljardilla dollarilla. Apu kasvoi 14,1 prosenttia, erityisesti Afganistaniin ja Irakiin suunnatun avun johdosta. Osuus maan kansantulosta on kuitenkin vain 0,16 prosenttia.

OECD odottaa virallisen kehitysavun lisääntyvän vuosina 2005-2006. Helmikuussa 2005 Maailmanpankin kehitysyhteistyövaroihin luvattiin vähintään 25 prosentin korotus. Kahdenvälisen avun lisääntymisestä on myös lupauksia. Yhdysvallat on aloittanut Millennium Challenge Account -ohjelmansa, ja Ranska sekä Britannia pyrkivät YK:n tavoitteeseen 2012-2013 mennessä.

Intian valtameren tsunamista kärsineiden alueiden jälleenrakennukseen on luvattu runsaasti apua. OECD:n kehitysapukomitea seuraa luvattujen varojen maksatusta. Irakille luvatut velkahelpotukset saattavat nostaa virallisen kehitysavun määrää merkittävästi, aikataulusta riippuen jopa 15 miljardia dollaria tänä vuonna.

Lisää tietoa aiheesta