Uutinen

OECD: Apu ennätyslukemissa 2008, tason noustava talouskriisissäkin

Vuonna 2008 OECD-maiden kehitysavun määrä kohosi ennätyslukemin, lähes 120 miljardiin dollariin. OECD muistuttaa avun merkityksestä kehitysmaille talouskriisin keskellä.
Sanna Jäppinen
31.3.2009

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kehitysapukomitean DACin jäsenmaiden yhteenlaskettu virallinen kehitysapu nousi viime vuonna uusiin ennätyslukemiin eli 119,8 miljardiin dollariin, käy ilmi 30. maalikuuta julkistetuista tilastoista. Kahtena edellisvuotena kehitysavun määrä oli laskenut.

Edellinen ennätys avun määrässä saavutettiin vuonna 2005, jolloin apua annettiin 106,8 miljardiin dollarin edestä. Tuolloin lukemiin päästiin pitkälti suurten velkahelpotusten takia.

Vuonna 2008 DAC-maat kanavoivat Afrikkaan kahdenvälistä kehitysapua 26 miljardia dollaria, josta 22,5 miljardia meni Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.

Talouskriisistä selviämiseen tarvitaan kehitysapua

OECD:n mukaan rikkaimpien maiden vuonna 2005 tekemä sitoumus nostaa apunsa vuoden 2004 tasosta eli 80 miljardista dollarista 130 miljardiin vuoteen 2010 mennessä on vielä mahdollisuuksien rajoissa - jos globaali talouskriisi ei sulje kansainvälisen yhteisön apuhanoja. Järjestön mukaan nykyiseen tasoon tarvitaan lisäystä noin 10-15 miljardia dollaria.

Lupauksista kiinni pitäminen on OECD:n mukaan erityisen tärkeää siksi, että taantuma seurauksineen iskee rankasti köyhimpiin maihin. Niiden vientitulot laskevat, suorien ulkomaisten investointien määrä vähenee ja siirtolaisten kotimaihinsa lähettämien rahalähetysten määrä pienenee. Kehitysavulla on tasoitettava köyhille maille koituvia vaikeuksia, OECD:n tiedotteessa todetaan.

Järjestön kehityspapukomitean jäsenmaat ovat viimeksi marraskuussa 2008 vahvistaneet pyrkivänsä yhä vuonna 2005 tehtyjen apusitoumusten täyttämiseen.

Concord: Ei syytä juhlaan

Eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestön yhteenliittymä Concord ei hurraa ennätyslukemille.

"Apu nousi hieman vuonna 2008, mutta tänä vuonna EU-maat leikkaavat apubudjettejaan - juuri kun talouskriisi alkaa tuntua kehitysmaissa", toteaa Jasmine Burnley Concorden AidWatch-kampanjasta.

Burnley muistuttaa myös siitä, että OECD:ssa mukana olevien EU-maiden avun osuus bruttokansantulosta (bktl) oli viime vuonna 0,42 prosenttia, mikä on edelleen kaukana yhteisesti sovitusta tavoitteesta vuodelle 2010 eli 0,56 prosentista.

Tietokulma: OECD-maiden kehitysapu vuonna 2008

  • Apua annettiin yhteensä 119,9 miljardia dollaria (noin 90,3 miljardia euroa).
  • Vain Hollanti, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska saavuttivat kehitysavussa YK:ssa sovitun 0,7 prosentin bktl-tavoitteen.
  • Absoluuttisesti suurin avunantaja on Yhdysvallat, jonka kehitysapu oli 26 miljardia dollaria. Summa on 0,18 prosenttia maan bktl:sta. Muita määrällisesti suurimpia avunantajia olivat Saksa, Britannia, Ranska ja Japani.
  • 15 DACin jäsenmaata kuuluu Euroopan unioniin, ja niiden yhteenlaskettu kehitysapu oli 70,2 miljardia dollaria, mikä vastaa 59 prosenttia DACin antaman avun kokonaismäärästä. DAC/EU-maiden avun bktl-osuus oli  0,42 prosenttia.
  • Kaikkien DAC-maiden avun bktl-osuus oli 0,3 prosenttia.
  • Suomen kehitysapu nousi 6,7 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2008. Avun bktl-osuus oli 0,43 prosenttia.

Lisää tietoa aiheesta