Uutinen

OECD: Afrikan talouskasvu ei tuo toivottua kehitystä

Öljyntuottajamailla menee nyt hyvin Afrikassa, mutta haasteena on lisätulojen kanavoiminen tulevaisuuden hyvinvoinnin hyväksi.
Jukka Aronen
18.5.2006

Afrikan taloudet kasvavat suhteellisen hyvin, mutta kasvulla ei ole suoraa vaikutusta kehitystavoitteiden toteutumiseen, todetaan OECD:n tuoreessa "African Economic Outlook" -raportissa.

Mantereen talouskasvulukujen odotetaan nousevan tänä vuonna 5,8 prosenttiin viime vuoden 4,9 prosentista. Inflaatio on ennätyksellisen alhaalla, ja monen maan kauppataseet ovat aikaisempaa paremmassa tasapainossa.

Afrikan talouden viimeaikainen piristyminen liittyy sekä ulkomaanvelkojen anteeksiantoon että Kiinan ja Intian kasvaneeseen raaka-ainekysyntään. Etenkin öljyn maailmanmarkkinahintojen nousu on tuonut dollareita Afrikkaan, ja uusilla tuloilla onkin onnistuttu lisäämään jonkin verran myös julkisia menoja.

Mantereen öljymaiden suurin tulevaisuuden haaste on kuitenkin taata se, että lisätuloja käytetään nimenomaan infrastruktuurin ja henkilöresurssien kehittämiseen tavalla, joka monipuolistaa tuotantoa ja vähentää riippuvuutta öljytuloista pitkällä aikavälillä.

Raportissa arvioidaan, että uusien tulojen vaikutus ns. vuosituhattavoitteiden toteutumiseen on tähän mennessä ollut rajallista. Vaikka maat ovat laatineet köyhyydenvähentämisohjelmia, vuosituhattavoitteet - kuten köyhyydessä elävien määrän puolittaminen - jäävät nykyisellä kehityssuunnalla toteutumatta vuoteen 2015 mennessä.

Vain noin neljännes mantereen maista tullee saavuttamaan koulutustavoitteet, ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa saatetaan jopa mennä taaksepäin lapsikuolemien torjunnan osalta.

Lisää tietoa aiheesta