Uutinen

Norja jälleen inhimillisen kehityksen kärkimaa

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa joka kolmannen ihmisen elämä on vaikeutunut.
Jukka Aronen
7.9.2005

Vuoden 2005 inhimillisen kehityksen raportti laittaa jälleen maailman maat kansalaisten odotetun eliniän, saavutetun koulutustason ja henkeä kohden lasketun tulotason mukaiseen järjestykseen. Listan kärkeen nousi Norja jo viidettä kertaa peräkkäin. Listan viimeisenä on Niger sijalla 177.

UNDP:n eli YK:n kehitysohjelman laatima indeksilista osoittaa, että elämä on vuosien 1990-2003 välillä käynyt entistä vaikeammaksi 460 miljoonalle ihmiselle, joista 240 miljoonaa asuu 12:ssa Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa. Maailman 191 maasta 18:ssa on saatu kokea elinolosuhteiden kurjistuminen vuosien 1990 ja 2003 välillä.

Takaperoinen kehitys vaikuttaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa joka kolmannen ihmisen elämänlaatuun. Huonompaan suuntaan ovat menossa muun muassa Etelä Afrikka, jonka sijoitus indeksilistalla on pudonnut peräti 35 sijaa, ja Zimbabwe, joka on pudonnut 21 pykälää 1990-luvun kuluessa. Heikon kehityksen taustalla on aids-katastrofi.

Suomi säilyttää raportissa edellisvuotisen sijalukunsa 13. Suomen sijoitusta pudottaa teollisuusmaiden joukossa suhteellisen alhainen elinajanodote (78,5 vuotta).

Teollisuusmaiden omalla HPI-2-indeksilistalla, jonka pitäisi ottaa peruslistaa paremmin huomioon muun muassa rikkaiden maiden sisäinen eriarvoisuus, Suomi ottaa neljännen sijan. Kärjessä on naapurimaamme Ruotsi.


UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti julkistettiin 7.9.2005 Helsingissä ulkoasiainministeriön tiedotustilaisuudessa. Raportin englanninkielinen nimi on "Human Development Report 2005. International cooperation at a crossroads: Aid, trade and security in an unequal world".

Lisää tietoa aiheesta