Uutinen

Nigerian öljyntuotanto yhä ulkomaisissa käsissä

Yli neljä vuosikymmentä öljynporausten aloittamisen jälkeen Nigerian öljyteollisuus on yhä lujasti ulkomaisissa käsissä. Maassa vaaditaan vahvistamaan paikallisten yritysten ja ammattilaisten asemaa.
Sam Olukoya
12.4.2004

IPS -- Öljy on Nigerian talouden kiistaton tukijalka. Kotimainen osuus Nigerian öljyteollisuudesta jää kuitenkin arvioiden mukaan edelleen vaivaiseen viiteen prosenttiin. Maan öljyntuotantoa hallitsee ylikansallinen Shell, joka tuottaa huomattavan osan 2,3 miljoonan tynnyrin päivittäisestä kokonaisviennistä.

Paikalliset yritykset valittavat, että niiden tarjoamat palvelut kelpaavat yhä heikosti öljyteollisuudelle. "Valtaosa öljy-yhtiöistä suosii ulkomaisia ylikansallisia yrityksiä", öljynporauspalveluita tarjoavan nigerialaisen Lonestar Groupin johtaja Humprey Idisi sanoo.

Lakialoitteen aiheesta tehnyt kansanedustaja Chudi Offodile puolestaan arvioi, että miljardeja dollareja tuloja virtaa vuosittain ulkomaille yritysten hankkiessa tavarat ja palvelut Nigerian ulkopuolelta.

Kotimaiset yritykset ovat alkaneet vaatia osaansa maan öljyteollisuudesta. Aihe on noussut viime aikoina esiin useissa teollisuuden tilaisuuksissa ja seminaareissa. Sitä on pohdittu myös teollisuuden asettamassa valtakunnallisessa työryhmässä.

Valtio paikallisyritysten tukenaPaikallisten yritysten lujittumista jarruttaa moni seikka. Niiden tekninen tietotaito ei aina riitä, rahoituslähteitä on rajoitetusti ja yrittämisen olosuhteet saattavat olla alkeelliset.

Hallitus on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita vahvistaakseen kotimaisten yritysten asemaa tuntuvasti vuoteen 2010 mennessä. Presidentin öljypolitiikan neuvonantaja Edmund Daukoru vakuuttaa edistystä jo tapahtuneenkin. Hiljattain muun muassa jaettiin 32 paikallisen yrityksen käyttöön 24 öljykenttää, joissa arvioidaan olevan 300 miljoonaa tynnyriä raakaöljyä.

Kansanedustaja Offodilen mielestä päättäväisiä toimenpiteitä tarvitaan lisää. Hän on esittänyt lakia, joka velvoittaisi ylikansalliset yhtiöt palkkaamaan johtotehtäviin lisää nigerialaisia. Lain tavoitteena olisi myös lujittaa paikallisten yritysten asemaa öljyteollisuudessa. Lakialoite on tiettävästi saanut tukea virallisilta tahoilta.

Öljyteollisuuden valtapeli on tullut entistä tärkeämmäksi myös siksi, että Nigeria on ilmoittanut aikovansa lisätä öljyntuotantoaan neljään miljoonaan tynnyriin päivässä vuoteen 2010 mennessä.

Maassa toimivat ylikansalliset öljy-yhtiöt varovat kuumentamasta keskustelua ja lupaavat tukea hallituksen pyrkimyksiä eri tavoin, esimerkiksi avustamalla koulutusta.

Ken Saro-Wiwan jalanjäljissäKotimaisuusvaatimusten takaa löytyy monimutkainen kysymys öljysektorin vallankäytöstä. Nigerian öljyntuotantoalueella elävän ogonikansan eloonjäämisliikkeen Mosopin johtaja Ledum Mitee katsoo, ettei minkään valtion pitäisi antaa yhdelle yritykselle hallitsevaa taloudellista asemaa, jollainen Shellillä on Nigeriassa.

Ogonit ovat vaatineet oikeudenmukaista osaa öljytuloista ja hyvitystä asuinympäristönsä turmeltumisesta. Nigerian silloinen sotilashallitus teloitti 1995 kirjailijan ja ihmisoikeusaktivistin Ken Saro-Wiwan, joka johti ogonien kamppailua hallitusta ja Shelliä vastaan.

Kukaan Nigeriassa tuskin elättelee harhaluuloja siitä, että öljyntuotannon muutokset tapahtuisivat helposti. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että vaatimuksista luovuttaisiin, kun maan taloudesta lähitulevaisuudessa keskustellaan.

Nigeria on maailman kuudenneksi suurin öljyntuottaja. Öljy tuottaa viidenneksen maan bruttokansantuotteesta ja vientituloista peräti 95 prosenttia.