Uutinen

Nigerian korkeakoulujen opetuksen taso romahtanut

Remi Oyo
24.4.2001

(IPS - Abuja, Nigeria) Maailmanpankin sekä Nigerian sosiaali- ja taloustutkimuksen instituutin selvityksen mukaan Nigerian korkeakoulujen opetuksen taso on heikko.

Korkeakouluista valmistuneet nuoret ovat "huonosti koulutettuja ja tehottomia työssään". Lisäksi heillä on vakavia puutteita suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa, eivätkä he osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön, raportti huomauttaa.

Nigerian korkeakouluista valmistuu vuosittain yli 50 000 ihmistä. Heidän kouluttautumisensa maksaa keskimäärin 30 000 markkaa. Maassa on 43 korkeakoulua, joista 24 on valtiollisia ja loput yksityisiä.

Maailmanpankin ja sosiaali- ja taloustutkimusinstituutin selvitys kertoo, että vastavalmistuneet työnhakijat ihmettelevät suuria työttömyyslukuja, kun taas työnantajien mielestä opintonsa päättäneet ovat "huonosti valmistautuneet työelämään". Työnantajat uskovat, että opiskelijoille asetetut vaatimukset ovat kymmenen viime vuoden aikana höltyneet ja että korkeakoulututkinto ei enää takaa ilmaisu- eikä ammattitaitoa.

Selvityksen mukaan Nigeriassa käytettiin 1997 koulutukseen 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 1980 koulutuksen osuus bruttokansantuotteesta oli 6,4 prosenttia. Määrärahojen suhteellisen osuuden jyrkkä pieneneminen on aiheuttanut levottomuuksia yliopistoalueilla ja yhteiskunnan vastaista liikehdintää, raportti päättelee.

Esimerkiksi pääkaupungin Lagosin yliopisto on suljettu sen vuoksi, että opiskelijat häiritsivät luentoja. Häirintä alkoi sen jälkeen, kun opiskelijat olivat ottaneet yhteen poliisin kanssa yliopistoalueen ulkopuolella. Yhteenotoissa menehtyi yksi opiskelija.

Korkeakouluopiskelijoiden määrä on Nigeriassa kasvanut voimakkaasti kahden viime vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi valtiollisissa yliopistoissa oli 1980 yli 74 000 opiskelijaa. Vajaat parikymmentä vuotta myöhemmin heidän määränsä oli lähes nelinkertaistunut.

Selvityksen mukaan Nigeriassa on liikaa akateemisesti koulutettuja: kaikille heistä ei yksinkertaisesti löydy töitä. Niinpä korkeasti koulutettujen työttömyysaste on kaupungeissa paikoitellen 22 prosenttia.

Korkeakouluopettajien ammattijärjestö (Asuu) ja Nigerian hallitus ovat riitautuneet yliopisto-opetuksen kriisin takia. Huhtikuun alussa opettajajärjestö määräsi jäsenensä lakkoon siihen asti, kunnes hallitus alkaa noudattaa järjestön kanssa viime vuonna solmimaansa sopimusta. Sen mukaan hallitus antaisi koulutukseen 26 prosenttia valtion budjetista. Valtio lupaa myös korottaa tuntuvasti opettajien palkkoja. Osapuolet eivät ole vielä allekirjoittaneet sopimusta. Hallitus on pyytänyt opettajajärjestöltä lisää aikaa neuvotellakseen yliopistojen muiden ammattiryhmien kanssa.

Opettajien ammattijärjestö haluaisi vielä enemmän rahaa koulutukseen kuin sopimus lupaa. Järjestön mielestä ala tarvitsisi puolet budjettivaroista ja osan Nigerian öljytuloista.

(Inter Press Service)

Lisää IPS:n uutisia Maailma kylässä -festivaalin kotisivuilla:
www.kepa.fi/maailmakylassa