Uutinen

Nicaraguan uusvanha presidentti ajaa läpi uudistuksia vauhdilla

Nicaraguan vastavalittu presidentti Daniel Ortega on ensimmäisten kahden viikon aikana ehtinyt luvata nicaragualaisille muun muassa ilmaisen peruskoulutuksen ja terveydenhuollon.
Larissa Bruun
24.1.2007

MANAGUA -- Nicaraguassa marraskuussa pidettyjen vaalien ensimmäisellä kierroksella valituksi tullut presidentti Daniel Ortega kysyi virkaanastujaisissaan 10. tammikuuta virallisten muodollisuuksien jälkeen pidetyssä kansanjuhlassa yleisömassalta, haluaako tämä liittyä Kuuban presidentti Fidel Castron ja Venezuelan presidentti Hugo Chávezin aloitteesta syntyneeseen ALBA-sopimukseen.

Maan pääkaupungin Managuan La Fé -aukiolle kokoontuneesta, arvioiden mukaan noin 100 000 ihmisen massasta kuului yksiselitteisesti vastaus “kyllä”.

Jo seuraavana päivänä Ortega allekirjoitti sopimuksen virkaanastujaisseremonioihin osallistuneen Venezuelan presidentti Chávezin kanssa.

Nicaragua on Kuuban, Bolivian ja Venezuelan jälkeen neljäs ALBA-sopimukseen liittynyt maa. ALBA, tai Amerikkojen bolivarilainen vaihtoehto (Alternativa Bolivariana de las Americas), perustettiin vuonna 2004 Kuubassa Castron ja Chávezin ”kansan kauppa- ja yhteistyösopimukseksi” ja Yhdysvaltojen ajaman Amerikkojen vapaakauppa-alueeen vaihtoehdoksi. Bolivia liittyi integraatio- ja yhteistyösopimukseen vuonna 2006.

Nicaragualle ALBA tuntuisi aluksi tarkoittavan Nicaraguan ja Venezuelan välisen noin 31,8 miljoonan dollarin velan anteeksiantoa sekä helpotusta maan krooniselle energiapulalle halvan venezuelalaisen polttoöljyn muodossa.

Ortegan mukaan ALBAn kautta hankittavalla polttoöljyllä voidaan kattaa noin 40 prosenttia maan päivittäisestä energiatarpeesta. ALBAa onkin joskus luonnehdittu lähinnä venezuelalaisen öljyn ja Kuuban terveydenhuoltopalvelujen ja opettajien varassa toimivaksi ideologiseksi yhteistyöaloitteeksi.

ALBAn kautta Nicaraguan on tarkoitus myydä elintarvikkeita – muun muassa papuja – Venezuelalle.

Maltillinen linja

Bolivian, Kuuban ja Venezuelan vahvasta läsnäolosta ja tuesta huolimatta Ortegan linjaa on luonnehdittu maltilliseksi.

Presidentti on ilmoittautunut, ettei aio vetäytyä Yhdysvaltojen kanssa solmitusta Keski-Amerikan ja Dominikaanisen tasavallan kattavasta vapaakauppasopimuksesta DR-CAFTAsta. Hän on myös aloittanut keskustelut kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n kanssa uudesta ohjelmasta, vanhan ohjelman päätyttyä vuodenvaihteessa. Uutta ohjelmaa pidetään tärkeänä myös muiden monenkeskisten ja kahdenvälisten avunantajien tuen – muun muassa maalle luvatun budjettituen – varmistamiseksi.

Ortegan onkin tulkittu yrittävän miellyttää niin maan köyhää enemmistöä kuin yksityissektoria, ulkomaisia sijoittajia sekä vaalikampanjan aikana tuekseen saamaansa katolista kirkkoa.

Ortega itse on ilmoittanut, ettei näe ALBAn ja DR-CAFTAn yhdistämisessä mitään ongelmaa. Kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat pyytänyt Ortegalta tarkempaa tietoa Venezuelan kanssa solmituista sopimuksista.

Ortega on ensimmäisten viikkojen aikana myös ripeään tahtiin esitellyt ehdotuksia lakiuudistuksiksi. Presidentti haluaa sanojensa mukaan muun muassa lisätä suoraa demokratiaa ja on ehdottanut, että kansalaisten osallistumista säätävä laki muutetaan.

Ehdotus merkitsisi, että osa parlamentin valtuuksista siirrettäisiin maan eri hallintoalueilla kokoontuville kansalaisfoorumeille ”Asambleas de poder ciudadano”. Ehdotuksen esikuvana ovat Kuubassa ja Venezuelassa toimivat vastaavanlaiset foorumit.

Ortega on leikannut omaa, ministereidensä ja muiden korkeiden virkamiesten palkkaa viidelläkymmenellä prosentilla. Oman palkkansa Ortega alensi 3 200 dollariin, joka tulee olemaan katto kaikille valtionhallinnon palkoille. 

Ilmainen peruskoulutus ja terveydenhuolto

Ortegan hallitus lupasi myös viime viikolla nicaragualaisille ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon sandinistien perinteisten periaatteiden mukaisesti.

Koulut eivät enää saa vaatia, että vanhemmat maksavat opetuksesta, kirjoista, koulupuvuista, pulpeteista tai lukujärjestyksen ulkopuolella järjestetystä toiminnasta, kuten on ollut tapana oikeistohallitusten aikana.

Nicaraguassa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin miljoona peruskouluikäistä lasta, jotka eivät käy koulua. Uusi opetusministeri Miguel de Castilla sanoi odottavansa, että "ilmoittautuneiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti”.

Vuodelle 2007 peruskoulutukseen on varattu 192 miljoonaa dollaria. Summa ei riitä koulujen kunnostamiseen ja tarvittavan noin 900 uuden opettajan palkkaamiseen,  jos odotettu noin noin 30 prosentin kasvu ilmoittautuneiden määrässä toteutuu. Ministeri ilmoitti hankkivansa aluksi telttoja niille, jotka eivät mahdu luokkahuoneisiin. Ilmaisen peruskoulutuksen lisäksi nicaragualaisille on myös luvattu ilmainen terveydenhuolto.

Virkaanastujaispuheessaan Ortega kritisoi Nicaraguassa toimeenpantua uusliberaalia politiikkaa ja puhui ”uudesta tiestä”, joka mahdollistaa ”arvokkaan” elämän maan kansalaisille.

Maanosan ”radikaalia vasenta” edustavilla Bolivian presidentti Evo Moralesilla ja Venezuelan presidentti Hugo Chávezilla oli molemmilla Ortegan virkaanastujaisjuhlallisuuksissa näkyvä rooli. Chávez kiirehti paikan päälle omista toisen kauden virkaanastujaisistaan, jotka pidettiin poikkeuksellisesti aamupäivällä Venezuelan pääkaupunki Caracasissa, jotta Chávez ehtisi Nicaraguaan illaksi antamaan Ortegalle tukensa.

Ortega johti Nicaraguaa vuodesta 1979 ensin sandinistivallankumouksen johtajana ja myöhemmin vuodesta 1985 vaalein valittuna presidenttinä. Ortega hävisi vaalit vuonna 1990 Yhdysvaltojen tukemalle Violeta Chamorrolle.