Uutinen

Nicaraguan saaret luisumassa kreikkalaisliikemieheltä

Kimmo Lehtonen
25.4.2001

Kepan nettisivuilla ja Kumppanissa on seurattu parin vuoden ajan Nicaraguan Karibian rannikolla käytäviä kiistoja ranta-alueiden ja saarten omistusoikeuksista. Asia on saanut myös kasvavaa julkisuutta Nicaraguan lehdistössä, eikä vähiten Kepan palkkaaman asianajajan María Luísa Acostan ja yhteistyökumppani Centro Humboldtin työn ansiosta.

Kuva: Kimmo Lehtonen
Kreikkalainen Peter Tsoukos on ostanut maata myös Punta de Aguilasta. (Kuva: María Luísa  Acosta)

Nyt Bluefieldsin oikeusistuimen tuomari esittää epämääräisillä kaupoilla saaria ja maa-alueita itselleen haalineen kreikkalaisen liikemiehen Peter Tsoukosin kauppoja mitätöiväksi.

Tuomari Anabel Omierin perustelut pohjautuvat useisiin Nicaraguassa jo vuosisadan alkupuolella säädettyihin lakeihin, joiden mukaan saaria ei voida erottaa muusta kansallisomaisuudesta, ts. alistaa kaupankäynnille minkäänlaisten vanhojen kauppakirjojen pohjalta. Tsoukosin kaupat ovat myös ristiriidassa useiden muiden tuoreempien lakien, varsinkin vuonna 1987 säädetyn autonomialain kanssa.


Tsoukos vastaan ympäristöministeriö

Kreikkalainen on myös hankkinut maata Bluefieldsistä itään sijaitsevassa Punta de Aguilassa, jossa hänen 20 palkollistaan ovat raivanneet rantapalstalla metsää jo useiden satojen metrien matkalta tarkoituksenaan rakentaa alueelle asumuksia. Tsoukosin rakennusurakka ja rakennusmiesten väkivallanteot nousivat julkisuuteen, kun paikalliset rama-intiaanit kertoivat alueella vierailleille tutkijoille tilanteestaan. Kyläläisten mukaan useiden rama-perheiden naisia oli raiskattu ja perheitä pahoinpidelty.

Kuva: Kimmo Lehtonen
Hakattua metsää Punta de Aguilassa. (Kuva: María Luísa  Acosta)

Kyläyhteisön puhemies Pedro Mc Rea, asianajaja Acosta sekä Lisandro de León Mairena, maan oikeusministeriön ympäristö- ja luonnonvarojen osaston oikeusasianainen, ja ympäristöministeriön eteläisen autonomia-alueen virkailija Roger Montalbán kiersivät alueella ja vakuuttuivat paikallisväestön kertomusten todenperäisyydestä. Ympäristöministeriö määräsi siltä istumalta Tsoukosin hakkuut lopetettavaksi.

Kuitenkin viime viikolla intiaaniväestö ilmoitti Tsoukosin miesten palanneen alueelle ja jatkavan metsähakkuita. Pedro Mc Rea yhdessä muiden kyläläisten kanssa on nyt kääntynyt intiaaniväestölle oikeusapua tarjoavan CALPIn puoleen Bluefieldsissä. CALPI on tapaamisen pohjalta esittänyt ympäristö- ja oikeusministeriöille vaatimuksen ryhtyä todellisiin toimenpiteisiin Tsoukosin toimien lopettamiseksi. Myös Maailmanpankin rahoittaman Atlantin rannikon biologisen käytävän suojeluhankeen puoleen on käännytty, jotta se toimisi omalta osaltaan sademetsäalueen suojelemiseksi.

Lisää Punta de Aguilan konfliktista:
Lisää maanomistuskiistoja Nicaraguan Karibian rannikolla

Kumppanin 5/00 artikkeli Nicaraguan maakiistojen taustoista:
Maakiistat kärjistyvät Nicaraguassa