Uutinen

Nicaraguan rahoittajat koolla Managuassa

Nicaraguan tärkeimmät avustajamaat kokoontuvat Managuassa samaan aikaan, kun opiskelijat ja terveydenhuoltoalan työntekijät osoittavat pääkaupungin kaduilla äänekkäästi mieltä hallituksen politiikkaa vastaan.
Kimmo Lehtonen
28.10.2003

Opiskelijat vaativat hallitusta täyttämään lakisääteisen velvollisuutensa suunnata kuusi prosenttia valtion budjetista yliopistokoulutukseen. Huolimatta jo viikkoja jatkuneista ja ajoittain väkivaltaisistakin mielenosoituksista hallitus ei ole taipunut vaatimusten edessä.

Terveydenhuoltoalan työntekijät puolestaan vaativat olemattomiin, noin 50-70 dollarin suuruisiin kuukausipalkkoihinsa tasokorotuksia. Samalla asialla marssivat vain toista viikkoa sitten opettajat.

Rahasta tässä ns. konsultointiryhmän kokouksessa onkin kyse. Nicaraguan keskeisten tukijamaiden ryhmään kuuluu parinkymmenen monenkeskisen rahoittajaorganisaation lisäksi 25 maata, mukana myös Suomi ja muut pohjoismaat.

Nicaragua saa kehitysapua tänä vuonna noin 500 miljoonaa dollaria. Summa on pysynyt suurin piirtein samana viimeisten vuosien ajan. Vuodesta 1980 lähtien Nicaraguan arvioidaan saaneen ulkomaista tukea kaiken kaikkiaan 20 miljardia dollaria. Tämä vuosittainen apupaketti on 20 prosenttia Nicaraguan bruttokansantuotteesta, 83 viennin ja 28 prosenttia tuonnin arvosta. Kahdeksan jokaisesta kymmenestä hallituksen projektista toteutetaan apurahalla.
 

Epärealistinen kehityssuunnitelmaNicaraguan hallitukselle panokset ovat siis suuret. Tänään päättyvältä kokoukselta se odottaa saavansa vihreää valoa muutama viikko sitten julkistamansa kansallisen kehityssuunnitelman (Plan Nacional de Desarrollo) toteutukselle ja maan pyrkimykselle päästä kansainvälisten rahoituslaitosten köyhimmille ja velkaantuneimmille maille tarkoitetun HIPC-ohjelman piirin.

Maan avustajatahot Nicaraguan hallitus pyrkii vakuuttamaan siitä, että se on saavuttanut todellisia tuloksia toteuttaessaan kansainvälisten rahoituslaitosten säätämää PRSP-köyhyydenvähentämisohjelmaa. Siitä selviytyminen rahoituslaitosten mielestä kunnialla tietäisi Nicaraguan hyväksyntää HIPC-maiden joukkoon. Sen kautta Nicaragua saisi mitätöityä 6,2 miljardiin dollariin paisuneesta ulkomaanvelastaan 80 prosenttia.

Lähes 500-sivuisessa kehityssuunnitelmassa Nicaraguan hallitus keskittyy visioimaan maan pitkän aikavälin tulevaisuutta pitkälle. Asiakirja sisältää vaikuttavan listan projekteja, joita Nicaraguassa tulisi toteuttaa kehityksen nimissä. Suurin osa niistä on infrastruktuurin, kuten teiden, satamien ja lentokenttien parantamiseen tähtääviä megaprojekteja, joita hallitus pitää edellytyksenä ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi ja vientivetoisen talouden kehittämiseksi.

Monet talousasiantuntijat useiden kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ovat suhtautuneet suunnitelmaan hyvin kriittisesti, sillä heidän mukaansa suuri osa väestöä jätetään siinä täysin oman onnensa nojaan.

Kriitikoiden mielestä suunnitelmasta puuttuu kansallisen tuotannon elvyttämisen ja sisämarkkinoiden luonnin strategia ja se pistää kaiken toivon ulkomaisiin investointeihin ja vientivetoiseen talouteen. Maan talouden elvyttämiseksi maa jaettaisiin tuotannollisesti potentiaalisiin ja toisaalta marginaalisiin alueisiin, joissa väestölle turvattaisiin ainoastaan perusasiat, kuten terveydenhuolto ja peruskoulutus.

Suunnitelmaa ei myöskään pidetä kovin realistisena eikä sen nähdä antavan oikeaa kuvaa Nicaraguan valtion ja sen instituutioiden todellisesta toimintakyvystä.

Tänään tiistaina kokouksen päätöspäivänä on odotettavissa "Managuan julkilausuma", jossa avustajatahot antanevat tukensa Nicaraguan hallituksen kansalliselle kehityssuunnitelmalle, jonka oletetaan tulevaisuudessa näyttävän Nicaraguan avustusvirran pääsuunnat.