Uutinen

Nicaraguan Karibianrannikolla äänestettiin paikallisvaaleissa

Autonomisilla alueilla on äänestetty kaiken kaikkiaan nyt neljä kertaa, ennen sunnuntaita vuosina 1990, 1994 ja 1998. Edellisissä vaaleissa liberaalit nousivat vahvimmaksi puolueeksi ohi sandinistien ja trendi paikallispuolueiden kannatuksen osalta on koko viime vuosikymmenen ollut laskeva. Vaalien tulokset alkavat hahmottua aikaisintaan 5.3.
Kimmo Lehtonen
5.3.2002

Pohjoisen autonomisen alueen kuvernööri Alba Rivera de Vallejos on rakennuttanut rutiköyhään Bilwiin suuria ja kalliita aluehallintorakennuksia.MANAGUA -- Nicaraguassa hyväksyttiin vuonna 1987 autonomialaki, jonka pohjalta maahan muodostettiin kaksi erillistä alueellista parlamenttia. Pohjoisen autonomisen alueen RAANin parlamentti toimii Bilwissä (Puerto Cabezas) ja eteläisen RAASin Bluefieldsissä. Äänioikeutettuja vaaleissa on kaiken kaikkiaan noin 185 000 (pohjoisessa vajaat 110 000 ja etelässä noin 75 000).

Kahden autonomisen alueen järjestyksessä neljänsissä vaaleissa valitaan molempiin alueparlamentteihin 45 edustajaa, jotka myös valitsevat keskuudestaan kuvernöörin. Lukuun lisätään myös maan parlamentin edustajat, joita RAANista on kolme ja RAASista kaksi.

Vaikka autonomialaki hyväksyttiin jo 15 vuotta sitten, ongelmana on ollut sen käytännön toteuttaminen. Keskushallinto Managuassa on tähän asti pitänyt tiukasti kiinni oikeudestaan tehdä de facto -päätökset alueen kehitystä, luonnonvarojen käyttöä ja alkuperäisväestöä koskevissa asioista. Autonomialaki on toimeenpanosäännöstöä vailla edelleenkin, ja molempien alueiden parlamentit kituvat kroonisessa rahapulassa.

Vaalitarkkailujärjestönä toimivan IPADEn muutama viikko sitten tekemän mielipidetutkimuksen mukaan rannikon asukkaiden eli "costalaisten" mielenkiinto aluevaaleihin on pitkälti mennyttä. Ihmiset pitävät kansanedustajien lisäksi myös alueparlamentin jäseniä korruption ilmentyminä ja enemmän puolueidensa etujen kuin tavallisten kansalaisten palvelijoina.

Puhtaan juomaveden puute on yksi suurimmista ongelmista Karibian alueella. Nicaraguan "kaivoskolmion" alueella sisämaassa vesi on erittäin saastunutta.Vajaat 74 prosenttia kyselyyn vastanneista yli tuhannesta ihmisestä luottaa vain hiukan tai ei ollenkaan puolueisiin ja lähes saman verran ihmisistä on menettänyt luottamuksena sekä keskus- että aluehallintoon. Alueen ihmisten usko koko poliittiseen järjestelmään ja instituutioihin on pohjalukemissa. Vuoden 1998 vaaleissa tämä oli jo nähtävissä: äänestysprosentti nousi hädin tuskin yli 50 prosentin.

Valtapuolueet vahvoillaTämänvuotisten vaalien kamppailu päättyi viime viikon keskiviikkona, minkä jälkeen seurasi kolmen päivän vaalirauha ennen sunnuntaista äänestystä. Vaaligallupien mukaan niskan päällä on maan valtapuolue liberaalit yhdessä kristillisten kanssa (Partido Liberal Constitucionalista ja Camino Cristiano Nicaragüense vaaliliitossa) ennen sandinisteja (Frente Sandinista de Liberación Nacional).

Mukana ovat myös entisiä contra-sissejä edustava PRN (Partido Resistencia Nicaragüense) sekä paikalliset puolueet Yatama (Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka) ja PAMUC (Partido Movimiento de Unidad Costeña). Konservatiivit eivät voineet osallistua ylimmän vaalilautakunnan päätöksellä vaaleihin, koska kiista puolueen juridisesta olemassaolosta edelleenkin jatkuu puolueen jäätyä marraskuun presidentinvaaleissa alle viiden prosentin kannatuksen.

Vaalitarkkailijoina toimivat nicaragualaisista järjestöistä sellaiset kuin Hagamos Democracia, Cedehca (Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómico) jo mainitun IPADEn (Instituto para el Desarrollo y la Democracia) lisäksi. Kansainvälisenä tarkkailijana mukana on Amerikan valtioiden järjestö OAS.