Uutinen

Neuvottelijat: EPA-aikataulu pitää

Euroopan unionin ja eteläistä ja itäistä Afrikkaa edustavan Comesan neuvottelijat vakuuttavat, että sopimus vapaakaupasta syntyy ajallaan, vaikka erimielisyyksiä vielä onkin. Järjestöt suhtautuvat aikatauluun edelleen kriittisesti.
Esa Salminen Kirsi Salonen
5.6.2007

ESalminen_vihreaajapunaistavaloa.JPG

Vapaakauppa tienristeyksessä. Voiko valoihin luottaa? (Kuvaaja: Esa Salminen)

Lähes kaikkien tullien poistamiseen tähtäävät Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) väliset EPA-kauppasopimukset herättävät kiivasta julkista keskustelua Afrikassa.

"Maailma muuttuu. Muutummeko mukana vai säilytämmekö status quon? Vain jos olemme tyytyväisiä asioiden laitaan, voimme sanoa ei EPA-sopimuksille. Meidän on kuitenkin syytä asettaa askeleemme varoen", totesi itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkina-alue Comesan pääsihteeri Erastus Mwencha 31. toukokuuta Lusakassa. Euroopan unioni oli kutsunut Sambian pääkaupunkiin itäisen ja eteläisen Afrikan neuvotteluryhmän (ESA) maiden edustajia eri sektoreilta.

Kansalaisjärjestöt ovat huolissaan siitä, voidaanko monimutkaiset neuvottelut saattaa loppuun ennen joulukuun lopun määräaikaa niin, että köyhimpien maiden eduista ei tingitä.

"Kansalaisjärjestöt vastustavat EPA-sopimuksia niiden nykyisessä muodossa kunnes EU ja omat hallituksemme pystyvät osoittamaan, että EPA on todella instrumentti joka vähentää köyhyyttä", sanoi Muyatwa Sitali Sambian Jubilee-kampanjasta.

Osapuolet optimistisia

Comesan edustama ESA-alue on Afrikan neuvotteluryhmistä pisimmällä vuodesta 2002 käydyissä neuvotteluissa. Ryhmä kirjoitti ensimmäisen sopimustekstin luonnoksen, ja neuvottelut sen pohjalta ovat käynnissä kaikilla osa-alueilla.

EU:ssa neuvotteluja ESA-ryhmän kanssa koordinoivan Diana Acconcian mukaan neuvottelujen suhteen voidaan olla "vaatimattoman optimistisia".

"Comesa on juuri sopinut yhteisestä ulkotullista ja EU käy sisäisiä keskusteluja markkinoille pääsystä ja alkuperäsäännöistä. Uskon, että meidän on mahdollista vauhdittaa neuvotteluja", hän totesi.

Comesan pääneuvottelija Moses Tekeren mukaan ei ole täysin varmaa, että neuvottelut saadaan käytyä joulukuun loppuun vaikka siihen aidosti tähdätäänkin. "On mahdollista että aidosti epäonnistumme saavuttamaan yhteisymmärryksen kaikilla sektoreilla, ja joudumme jatkamaan neuvotteluja joistain aiheista vielä vuoden 2007 jälkeen. Sopimukseen pitäisi päästä ainakin niillä sektoreilla, jotka voidaan haastaa WTO:ssa", hän sanoi

"Singaporen aiheet" kiistan keskiössä

WTO-sääntöjen noudattaminen vaatii tavarakaupan vapauttamista, mutta esimerkiksi palvelukauppa, investointisäännöt ja tekijänoikeuskysymykset voidaan WTO-sääntöjen puolesta jättää alueellisten vapaakauppasopimusten ulkopuolelle.

Kansalaisjärjestöt ympäri maailman ovat esittäneet huolensa siitä, että EU on aktiivisesti kannustanut kehitysmaita neuvotteluihin näistä niin kutsutuista "uusista" tai "Singaporen aiheista", joiden vapauttaminen ei ole mukana WTO:n meneillään olevalla Dohan kierroksella.

"ESA-alue on joustanut ja suostunut neuvottelemaan näistä aiheista, vaikka meille tärkeintä onkin kehitys. Meillähän ei ole yhteisiä sääntöjä investoinneista tai julkisista hankinnoista edes oman alueemme maiden kesken. Tarvitsemme kapasiteettia näillä alueilla ennen kuin voimme ryhtyä puhumaan säännöistä", sanoi Comesan pääsihteeri Mwencha.

Afrikassa ollaan huolissaan eurooppalaisten – paikallisiin verrattuna ylivoimaisten – yritysten kiinnostuksesta kehitysmaiden markkinoita kohtaan. EU kuitenkin pitää tiukasti kiinni kannastaan, ettei sillä ole intressiä Afrikan markkinoille.

"Kun neuvottelimme kauppasopimusta Mercosurin kanssa, teollisuuden edustajat olivat niskassamme koko ajan. AKT-maiden kohdalla mitään painetta ei ole ollut", painotti Acconcia.

Markkinoiden avaaminen ei riitä

EU ilmoitti huhtikuussa olevansa valmis poistamaan viimeisetkin tulli- ja kiintiörajoitukset kaikilta AKT-maiden tuotteilta, jos EPA-sopimukset allekirjoitetaan vuoden loppuun mennessä. Käytännössä kaikkein köyhimmät maat ovat jo nauttineet vastaavista eduista "Kaikki paitsi aseet" -ohjelman piirissä, mutta vauraammille kehitysmaille tarjous on merkittävä.

"Tarjous on avokätisin mitä EU on koskaan tehnyt. Olen myös tyytyväinen, että Euroopan neuvosto hyväksyi sen. Nyt se on siis koko EU:n tarjous, ei vain komission", sanoi Diana Acconcia.

Tullit ja kiintiöt eivät kuitenkaan ole ainoita esteitä kehitysmaiden tuotteiden pääsylle EU-markkinoille. Harva tuottaja täyttää esimerkiksi EU:n tiukat standardit.

Afrikka huolissaan EU:n maataloustuista

EU:n maatalous on suurimittaista ja vahvasti tuettua, kun taas useimmissa Afrikan maissa ruoan tuottavat pienviljelijät. Afrikan tuottajat pelkäävätkin, että tukirahoilla viljellyt maataloustuotteet pitävät AKT-maiden tuotteet poissa EU-markkinoilta ja syrjäyttävät paikalliset tuotteet myös AKT-markkinoilla, jos EPA-sopimus allekirjoitetaan.

Jos Dohan kierros saadaan loppuun, poistetaan vientituet kokonaan vuoteen 2013 mennessä. EU on jo ryhtynyt vähentämään vientitukia ja kauppaa vääristäviä tukimuotoja. Vientituet ovat pöydällä myös EPA-neuvotteluissa. Osapuolet ovat kuitenkin varsin erimielisiä.

"On mahdollista, että EPA-maille aikataulu on nopeampi. Huolimatta Dohan tuloksista poistamme vientituet niiltä tuotteilta, jotka AKT-maat ovat valmiita liberalisoimaan", sanoi Diana Acconcia.

Comesan Moses Tekeren mukaan ESA-ryhmä ei voi hyväksyä tätä EU:n ehdotusta.

"Aiemmin luvattiin, että vientituet poistetaan niiltä tuotteilta, joissa ESA-mailla on vienti-intressi", hän totesi. Tämä tarkoittaisi sitä, että EU kunnioittaisi Afrikan pyrkimyksiä suojata nämä tuotteet dumppaukselta, ja antaisi köyhien maiden kehittää vientituotantoaan. Nyt EU nähtävästi tarjoaa vientitukien poistoa vain niille tuotteille, joiden suojelemisen AKT-maat lopettavat.

Monet AKT-maiden kansalaisjärjestöt vaativat kaikkien tuotantoa lisäävien maataloustukien poistamista. Tuotantotuista ei keskustella EPA-neuvotteluissa.

Lisää tietoa aiheesta