Nepalilainen nainen tasa-arvokyltti kädessään.
Isolle osalle maailman naisista tasa-arvo ei ole arkipäivää. Kehityssektori puhuu tiuhaan naisten voimaantumisesta, mutta eräät tutkijat vierastavat käsitettä.
Kuva:
Stephan Bachenheimer
World Bank
Uutistausta

Naisten voimaantuminen – tärkeä kehotus toimintaan vai pelkkä sekava termi?

Kehityssektorilla ollaan yksimielisiä siitä, että kestävään kehitykseen tarvitaan naisten ja tyttöjen potentiaalia. Tutkijoiden mukaan naisten voimaantuminen on kuitenkin terminä "laimennettu jo täysin epäselväksi".
Mimosa Hedberg
15.3.2018

Kansainvälinen kehityssektori on samaa mieltä siitä, että köyhyyden poistaminen, planeettamme suojeleminen ja vaurauden jakautuminen kaikille tasaisesti saavutetaan vain, jos kehityshankkeissa otetaan huomioon naisten ja tyttöjen ainutlaatuiset tarpeet, tieto ja potentiaali.

Tämä ajatus on juurrutettu myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikista 17 tavoitteesta viides tavoite on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Naisten voimaantuminen onkin otettu tärkeäksi osaksi kehityshankkeita ympäri maailmaa, oli kyse sitten koulutushankkeista tai vaikuttamistyöstä.

Samaan aikaan Harvard Kennedy Schoolissa tehdyn tutkimuksen mukaan naisten voimaantumisen käsite (engl. women’s empowerment) on "laimennettu jo täyteen epäselvyyden pisteeseen". Asiasta kirjoittaa kehitysuutistoimisto Devex.

"Se esiintyy kaikkien missioissa Save the Children -järjestöstä Isisiin, ja sillä viitataan kaikkeen tekniikan saavutettavuudesta parlamentaariseen edustukseen", Emissaries of Empowerment -raportti tylyttää.

Asiantuntijoiden tulkinta

Naisten voimaantumisen termiä on kritisoitu myös siitä, että sillä viitataan johonkin ulkopuoliseen voimaan, joka antaa naisille vaikutusvaltaa, vähentäen naisten itsensä omaa valtaa ja toimintaa.

Devex kysyi lukuisilta eri kehitysalan asiantuntijoilta, miten he tulkitsevat naisten voimaantumisen – käytetäänhän termiä tiuhaan varainhankinnan lempilapsena.

"Voimaantumisen pitäisi merkitä, että naiset saavuttavat kyvyn haastaa omaa sortamistaan. Käytännössä se on alkanut tarkoittaa heidän aineellisten olosuhteidensa parantamista, ainakin marginaalisesti", yksi raportin tuottaneista tutkijoista, Kate Cronin-Furman, sanoo.

Rise up -tasa-arvojärjestön perustaja ja johtaja Denise Raquel Dunning on samoilla linjoilla:

”Voimaantuminen on sitä, että mahdollistetaan naisten ja tyttöjen kehittää luovia ratkaisuja omiin ongelmiinsa. Ja tukea heitä muuttamaan omaa, perheidensä ja yhteisöjensä elämää.”

Girl Statsin projektipäällikkö Michelle Carpenter kiteyttää termin yhteen sanaan: autonomiaan.

"Kun katson termiä voimaantuminen, näen sanan voima. Joten kun puhumme naisten voimaantumisesta, minusta se on niiden järjestelmien, instituutioiden ja mielikuvien muuttamista, jotka ylläpitävät patriarkaalisia hierarkioita vallasta ja sosiaalisesta järjestyksestä", Global Fund for Womenin vanhempi ohjelmajohtaja Sangeeta Chowdhry pohtii.

UN Womenin johtava tilastotieteilijä Papa Seck sanoo, että naisten voimaantumista ja ihmisoikeuksia ei voi erottaa toisistaan. Kun keskitytään ihmisoikeuksiin, myös edistystä tasa-arvossa on helpompi mitata.

Tavoitteisiin vielä matkaa

Ja monilla mittareilla tehtävää vielä riittää, kun aikaa tavoitteiden saavuttamiseen on 12 vuotta. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women julkaisi helmikuussa 2018 raportin, joka mittaa sukupuolten välistä tasa-arvoa suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Esimerkiksi köyhyydessä naiset ja tytöt ovat yliedustettuina, kun 330 miljoonaa naista ja tyttöä elää alle 1,9 dollarilla päivässä. Heitä on 4,4 miljoonaa enemmän kuin köyhiä miehiä ja poikia.

Globaalisti naisia kuoli raskauteen liittyviin komplikaatioihin yli 300 000 vuonna 2015, ja luvut laskevat edelleen aivan liian hitaasti saavuttaakseen kestävän kehityksen tavoitteet, UN Women huomioi. Mitä tulee koulutukseen, 15 miljoonaa peruskouluikäistä tyttöä ei tule oppimaan lukemaan tai kirjoittamaan peruskoulun aikana. Vastaava luku pojilla on 10 miljoonaa.

Tässä vain muutamia esimerkkejä vielä kaukana siintävistä tavoitteista. Raportti tarjoaa neljä aluetta, joilla olisi erityinen tarve toimia. Ensinnäkin järjestö perää integroituja lähestymistapoja – tavoitteita on 17 ja tasa-arvo on keskiössä niissä kaikissa.

Toiseksi sukupuoleen liittyviä tilastoja ja dataa on kehitettävä, jotta edistystä pystytään tehokkaasti seuraamaan. Järjestö suosittaa myös sukupuolen huomioonottaviin hankkeisiin sijoittamista sekä vastuullisuuteen panostamista.