Uutinen

Naisjohtajat: Naiset ovat talouskriisin ratkaisu, eivät vain uhreja

Liberiaan kokoontuneiden maailman naisjohtajien viesti kuului: sijoittaminen naisiin luo pohjan tasa-arvoisemmalle ja kestävämmälle talouskasvulle.
Kristiina Karjanlahti
12.3.2009
KRISTIINA KARJANLAHTI090312_liberian_naiskokous.jpg

Huippukokouksen liberialaisyleisöä.

MONROVIA -- Maailman naisjohtajat kokoontuivat viime viikonloppuna Monroviaan, Liberian pääkaupunkiin, jossa Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf isännöi yhdessä presidentti Tarja Halosen kanssa kansainvälistä huippukokousta.

Talouskriisi ja sen vaikutukset naisten asemaan nousivat kokouksen keskeiseksi teemaksi. Monroviassa pohdittiin muun muassa sitä, miten voidaan estää talouskriisin leviäminen humanitaariseksi kriisiksi. Maailman miljoonat köyhyydessä elävät kun kohtaavat taantuman takia lisähaasteita investointien ja budjettien leikkauksien johtaessa työpaikkojen häviämiseen ja pienten yritysten liiketoiminnan kaatumiseen.

Maailmanpankin arvioiden mukaan talouskriisi voi kasvattaa köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrää jopa 53 miljoonalla.

Vuonna 2009 kehitysmaiden BKT:n kasvun odotetaan laskevan 4,5 prosenttiin vuoden 2007 tasosta eli 7,9 prosentista. Saman periodin aikana yksityisten sijoitusvirtojen oletetaan puolittuvan biljoonasta dollarista 530 miljardiin. Kansainvälisen kaupan arvon oletetaan putoavan 25 miljardia dollaria tämän vuoden aikana. Tämä on ensimmäinen kerta kun kansainvälisen kaupan arvo laskee sitten vuoden 1982.

Aiemmat kokemukset osoittavat talouskriisien iskevän voimakkaimmin naisiin. Etenkin Afrikassa maataloustuotteiden vientisektori työllistää suurimmaksi osaksi naisia. Köyhimpien maiden reaaliviennin kasvun oletetaan romahtavan tämän vuoden aikana 2007 vuoden 19 prosentista seitsemään, ja tämä heikentää suoraan naisten ansaintamahdollisuuksia.

Nainen levittää vaurautta

Tiukentunut taloudellinen tilanne on myös vähentänyt paitsi muualla työskentelevien kotiin lähettämien rahalähetysten määrää myös mikroluottojen tarjontaa. Nämä rahavirrat ovat merkittävä osa köyhimpien kotitalouksien tuloja sekä kriittinen pääoman lähde kehitysmaiden pienyrityksille. Erityisesti naiset käyttävät mikroluottoja pienyritystensä toiminnan rahoittamiseen, ja 85 prosenttia köyhimmistä mikroluottojen käyttäjistä onkin naisia.

Tutkimusten mukaan kotitalouksien tulojen vähentyessä erityisesti tyttölasten asema heikkenee, sillä tytöt vedetään ensimmäisinä pois kouluista auttamaan kotitalouksien elannon hankinnassa.

Naisten hallinnoimilla varoilla on todettu olevan huomattavan suuria kehitys- ja köyhyydenvähentämisvaikutuksia. Naiset investoivat miehiä isomman osuuden tuloistaan perheisiinsä ja yhteisöihinsä, ja levittävät näin vaurautta laajemmin. Myös suurempi osuus naisten hallinnoimista tuloista päätyy tukemaan lasten koulutusta sekä terveydenhuoltoa. Maissa, joissa naisilla on tasa-arvoisempi asema, on myös keskimäärin pienempi köyhyysaste.

Naiset muutosagentteina

Viesti Monroviasta maailmalle oli selvä. Tie ulos talouskriisistä löytyy naisten taloudellista valtaa lisäämällä, ja tämä tapahtuu ottamalla heidän taloudellinen potentiaalinsa täydellä teholla käyttöön. Naisia ei pitäisi nähdä vain uhreina vaan ratkaisuna, muutosagentteina. Sijoittamalla naisiin voidaan luoda uusi terveempi ja tasa-arvoisempi pohja maailman taloudelle.

Naisjohtajien mielestä nyt on aika reagoida. Jotta eri puolilla maailmaa käynnistyvien talouden elvytyspakettien vaikutus maksimoituisi, tulisi naisten taloudellisen aseman vahvistaminen, etenkin köyhimmissä maissa, olla ohjelmien ydin. Maailmanpankin edustaja Monrovian konferenssissa, Ngozi Okonjo-Iweala, julisti ajan olevan kypsä uudelle ajattelutavalle, joka nostaa naisten taloudellisen voimauttamisen talouskehityksen perustaksi.

Konferenssi oli jatkoa Ellen Johnson Sirleafin ja Elisabeth Rehnin aiemmalle yhteistyölle naisten aseman kohentamiseksi konfliktitilanteissa sekä heidän roolin lisäämiseksi rauhanprosesseissa. Raa’asta, lähes kaksi vuosikymmentä kestäneestä sisällissodasta vahvan naisjohtajan johdolla toipuva Liberia sai kokouksen ansiosta osakseen maailmanluokan huomiota.

Presidentti Halosen lisäksi Monroviassa oli paikalla useiden muidenkin valtioiden johtajia ja kansainvälisen yhteisön johtavia hahmoja, kuten Ruandan presidentti Paul Kagame, Senegalin presidentti Abdoulaye Wade ja Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja Margot Wahlström.