Uutinen

"Naiset otettava mukaan Afganistanin rauhanprosessiin"

Anna Leena Lind
20.11.2001

Vuosi sitten YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi historiallisen päätöslauselman 1325 "Naiset rauha ja turvallisuus", jossa turvallisuusneuvosto edellyttää naisten ottamista mukaan rauhanprosesseihin ja suojelemaan heitä ja lapsia sodan tuhoisilta vaikutuksilta.

Naiset ja lapset kärsivät nykyaikaisista sodista ja konflikteista eniten. Sotatoimet eivät rajoitu sotilashenkilöihin, vaan koskettavat kaikkia. Siksi on tärkeää, että naiset otetaan mukaan rauhanprosesseihin. Naisten on oltava mukana neuvottelupöydässä, kun rauhan ehdoista sovitaan ja lähdetään rakentamaan uutta tulevaisuutta. Koko rauhanprosessi hyötyy, mikäli naiset ovat myös neuvottelupöydässä, toteaa UNIFEMin johtaja Noeleen Heyzer.

Naisten panos takaa sen, että jälleenrakentamisessa otetaan kaikki yhteisön jäsenet huomioon. Se todennäköisesti estää monen elinikäisen trauman syntymisen. Tämä on erityisen tärkeää Afganistanissa nyt. Myös kuusitoista naispuolista ulkoministeriä kokoontuessaan YK:n yleiskokouksen aikana on vedonnut YK:n pääsihteeri Kofi Annaniin, että tasa-arvon periaatteita aletaan toteuttaa Afganistanissa.

YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt Afganistanin erityislähettilään suunnitelman Afganistanin tulevaisuuden järjestämisestä. Afganistanin pakolaisista 85 prosenttia on naisia ja lapsia. Kun siviilihallintoa ryhdytään rakentamaan ja päätöksiä tekemään, ne koskettavat suurelta osin naisten ja lasten hyvinvointia.

Suomen UNIFEMin syyskokous vetoaa Suomen hallitukseen ja ulkoministeriin, että Suomi omalta osaltaan vaikuttaa YK:hon siten, että kaikessa YK:n toiminnassa Afganistanissa naiset ovat mukana myös toimijoina. Naisten ihmisoikeuksien toteutuminen on Afganistanin tulevaisuuden kannalta ensiarvoinen kysymys. Vaikka naiset Afganistanissa käyttävätkin huntua, heillä on myös ääni.

Lisätietoja
Suomen UNIFEM:
Puheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola, gsm 0400 934 552
Toiminnanjohtaja Eila Alanko, gsm 050 548 7669
Tiedottaja Anna Leena Lind, 09 6940 944


Suomen UNIFEM - Finlands UNIFEM ry 17.11.2001