Uutinen

Mosambikin velkataakka keveni

Pia Laine
30.9.2001

Mosambikin ulkomaanvelka väheni 600 miljoonalla dollarilla, kun maa pääsi syyskuun lopulla HIPC2-velkahelpotuksen piiriin. Mosambik on kolmas maa, joka hyötyy HIPC-ohjelman toisesta vaiheesta. Mosambikin valtionvelka on sitten vuoden 1998 laskenut 6 miljardista 1,5 miljardiin dollariin.

Velkakysymyksen kanssa työskentelevä mosambikilainen kansalaisjärjestö Grupo de Divida muistuttaa kuitenkin, että HIPC on vain yksi askel matkalla velkaongelman ratkaisemiseksi. Grupo de Dividan mukaan todelliseen köyhyyden poistamiseen on mahdollisuus vasta, jos velka perutaan kokonaan.

Velkahelpotusten jälkeenkin Mosambik joutuu tällä vuosikymmenellä maksamaan velanhoitokuluja keskimäärin 56 miljoonaa dollaria vuodessa. Velkaa hoidetaan suuremmalla summalla kuin terveyttä. Mosambikin valtio käyttää terveydenhuoltoon tänä vuonna 36 miljoonaa dollaria.

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston vuonna 1996 aloittaman HIPC-ohjelman tavoitteena on raskaasti velkaantuneiden köyhien maiden velkataakan pienentäminen kestävälle tasolle. Ensimmäisessä HIPC-ohjelmassa oli mukana 41 maata. Niistä 23 on mukana toisen vaiheen HIPC-ohjelmassa. Ennen Mosambikia vain Uganda ja Bolivia ovat hyötyneet HIPC2-velkahelpotuksesta.