Uutinen

Mosambikin pienviljelijällä on viesti WTO:lle

Mosambikin pienviljelijä ei ole kuullut Maailman kauppajärjestöstä, mutta hänen sanomansa on suunnattu suoraan WTO:n päättäjille: ei patentointia kasveille tai kasvilajikkeille.
Lotta Valtonen
11.9.2003

"Oi te ihmisolennot! Minä, siemen, syytän teitä.
Syytän teitä minuun, aivan syyttä, tekemistänne modifioinneista.
Muutoksista, jotka ikään kuin parantavat laatuani.
Mutta jotka lyhentävät ikääni."

Tällä runolla teini-ikäinen Marlena voitti pienviljelijäliiton runokilpailun viime viikonloppuna Maputossa pidetyssä puistotapahtumassa. Tapahtuman teemana oli "Siemenet – kansojen omaisuus ihmiskunnan hyväksi", ja aurinkoisen lauantaipäivän aikana pienviljelijät eri puolilta maata keskustelivat muun muassa patentoinnista ja geenimuunnelluista tuotteista.

"Halusimme tuoda ongelmia lähemmäksi tavallista pienviljelijää ja kaduntallaajaa ja päästä pois teoreettisista seminaareista", sanoo pienviljelijäliiton kehityspoliittinen sihteeri Amade Sucá.

"Luultavasti monet kuulivat ensimmäisen kerran puhuttavan GMO-tuotteista, mutta ongelma oli kaikille tuttu. Monet viljelijät ovat joutuneet huomaamaan että "parannetut" siemenet eivät kasva enää seuraavana vuonna. He haluavat siemeniä, joita voi säästää seuraavaan vuoteen, lainata ystäville ja myydä eteenpäin."

Oikeus päättää mitä kylvää


Kuva: Manuelo Congolo
Manuelo Congolo tutkii uunituoretta WTO-kirjasta, jossa selvitetään kauppajärjestön toimintaa ja sopimusjärjestelmää.

Pienviljelijäliitolle ensisijainen tavoite on ruokasuvereniteetti.

"Ihmisillä on oltava oikeus viljellä ja syödä sitä mitä itse haluavat. Tässä keskustelussa joudutaan ilman muuta puhumaan itsenäisyydestä ja emmekä voi tarkastella vain omaa kyläämme vaan meidän on katsottava pidemmälle. Koko maata, eteläisen Afrikan aluetta ja sitä kautta myös maailmanlaajuisia tapahtumia", Amade Sucá lisää.

Koko perheen tapahtumassa puhuttiinkin myös kansainvälisestä kaupasta. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden puolesta puhuva järjestö esitteli uunituoreen WTO-kirjasen. Kirjasessa selvitetään mikä WTO on, mitä WTO:ssa on sovittu ja mitä ongelmia esimerkiksi uudet alat voivat tuoda mukanaan.

"Portugalin kielellä on hyvin vähän kirjallisuutta aiheesta ja halusimme tällä julkaisulla antaa opiskelijoille, toimittajille ja järjestöille konkreettista tietoa maailmankaupasta", Manuelo Congolo kertoo. Järjestöllä riittää työsarkaa, sillä kansainvälisen kaupan kytkökset paikalliseen talouteen ovat vielä suurimmalle osalle ihmisistä aivan tuntematonta vyöhykettä.

Hallituksen WTO-neuvotteluja seurataan tarkasti


Tänään julkaistussa lehdistötiedotteessa yli kymmenen mosambikilaisen järjestön edustajaa vaativat, että WTO-neuvotteluissa on huomioitava paremmin kehitysmaiden näkemykset. Järjestöedustajat vaativat Mosambikin hallitusta pitäytymään aikaisemmin julistamassaan kannassa, jonka mukaan maa vastustaa uusia aloja. Järjestöjen mielestä uudet alat eivät sovellu WTO:n piiriin ja siksi neuvottelut niistä tulee lopettaa.
"Viimeisten seitsemän vuoden aikana tehdyt tutkimukset osoittavat että on syytä suhtautua hyvin epäilevästi uusien alojen sisällyttämiseen WTO:hon", tiedotteessa todetaan.

Ruokaturva nähdään ensisijaisen tärkeänä ja maille halutaan taata mahdollisuus suojella omaa ruokaturvaansa ja kehitystään. "Nykyinen maataloussopimus on uudistettava. Teollisuusmaiden on vähennettävä tukiaan ja avattava markkinoitaan", tiedotteessa vaaditaan.

Mosmbikilaisilla järjestöillä on ainakin yksi edustaja seuraamassa paikan päällä Cancunin ministerikokousta.

"Tavoitteenamme on tarkkailla oman hallituksemme toimia ja varmistaa että annetuista lupauksista pidetään kiinni", Manuelo Congolo toteaa. "Tuomme äänemme kuuluviin kertoaksemme, että haluamme olla aktiivisesti mukana neuvotteluissa sekä tulosten tarkkailussa ja arvioinnissa."