Uutinen

Mosambikilaisjärjestöjen hynttyyt yhteen

Lotta Valtonen
20.5.2003

Mosambikissa järjestöt ovat seuranneet 1990-luvun lopulta EU:n ja AKT-maiden välisiä suhteita. Ongelmana on ollut järjestöjen toimien hajanaisuus ja koordinoinnin puute. Nyt ilmassa on muutosta ja järjestöt kokoavat voimiaan.
 

  Kuva: naiset_vedenhaussa (Kuvaaja: Lotta_Valtonen)
 

Maputossa on perustettu järjestöjen välinen työryhmä, joka seuraa Cotonoun sopimuksen toimeenpanoa. Järjestöt miettivät yhdessä, miten osallistumista voidaan parantaa ja jäsenille levittää tietoa osallistumis- ja rahoitusmahdollisuuksista ja meneillään olevista kauppaneuvotteluista.

Harvalla järjestöllä on tarvittava tieto ja kyky osallistua Cotonoun sopimuksen alaisten kansallisten ohjelmien ja kauppaneuvotteluiden analysointiin. ”Muissa Afrikan maissa järjestöillä on omat kantansa; on sekä kannattajia että vastustajia. Meillä ei vielä ole mielipidettä. Olemme jäljessä, koska emme ole tehneet tarpeeksi omia tutkimuksia”, William Mulhovo ORAM-järjestöstä harmittelee.

Lisää tietoa ja selvät osallistumismekanismitTiedon vähäisyys ja ymmärrettävyys on suurin ongelma. EU:n ja AKT-maiden väliset dokumentit on enimmäkseen kirjoitettu englanniksi. Työryhmä näkee suurimpana haasteenaan jo olemassa olevan tiedon yksinkertaistamisen ja jakamisen. Tätä pidetään niin hallituksen, EU:n kuin kansalaisyhteiskunnankin tehtävänä.

Osallistumista rajoittaa myös selvien osallistumismekanismien puuttuminen. Kenelläkään ei ole tietoa siitä, miten kansalaisyhteiskunta voi ottaa osaa poliittiseen keskusteluun. "Meidän on muistettava, että osallistuminen sopimuksen toimeenpanoon tarkoittaa epäsuorasti että hyväksymme ne toimintamuodot ja teoriat, jotka muodostavat sopimuksen perustan", William Mulhovo lisää.

Monet haluavat lisätä yhteistyötä eurooppalaisten järjestöjen kanssa ja toivovat parannusta etenkin tiedonvaihdon ja koulutuksen suhteen.