Uutinen

Mosambik valmistautuu vaaleihin

Pappi Arao Litsuri valittiin alkuvuodesta Mosambikin kansallisen vaalikomission puheenjohtajaksi. Kaikki toivovat, etteivät vuoden 1999 vaalien jälkeiset mellakat toistuisi.
Lotta Valtonen
21.4.2003

Syyskuussa 2002 hyväksytyn uuden lain mukaan 19-henkisen vaalikomission puheenjohtaja valitaan kansalaisjärjestöjen ehdokkaiden joukosta. Riippumattoman puheenjohtajan toivotaan vähentävän opposition ja hallituksen välistä kiistelyä ja lisäävän puolueettomuutta. Muista jäsenistä 10 on valtapuolueen Frelimon ja kahdeksan opposition Renamon nimittämiä.

Vaalikomission tehtävänä on päättää vaalien ja vaalikampanjoiden ajankohdasta, kouluttaa tarvittava henkilöstö, päivittää valitsijalistat ja ilmoittaa vaalituloksista. Vaikka komission työ periaatteessa on epäpoliittista, on se Mosambikissa saanut hyvin poliittisen leiman. Oppositio väitti vuoden 1999 vaaleja vilpillisiksi ja komissiota ja sen frelimolaista puheenjohtajaa puolueellisiksi.

Mellakat halutaan välttääVuonna 1992 päättyneen sisällissodan jälkeen Mosambik näytti siirtyneen rauhallisempaan olotilaan. Sodan vastapuolet, Frelimo ja Renamo, sopivat rauhasta ja maan ensimmäiset vaalit pidettiin vuonna 1994. Frelimo sai enemmistön parlamenttipaikoista. YK kuvasi vaaleja "Afrikan onnistuneimmiksi" ja maan tulevaisuus näytti ruusuiselta.

Kuva alkoi kuitenkin himmentyä korruption, huumekaupan ja poliittisen jännitteen lisääntyessä. Frelimo ja presidentti Chissano voittivat vuoden 1999 presidentin- ja eduskuntavaalit vain pienellä marginaalilla. Oppositio syytti Frelimoa vaalivilpistä ja kieltäytyi hyväksymästä vaalitulosta. Se väitti, ettei vaalikomissio hoitanut tehtäväänsä tyydyttävästi. Kansainvälisten tarkkailijoiden mukaan vaalit sujuivat hyvin, mutta Renamo uhkasi mielenosoituksilla.

Alkuvuoden 2000 dramaattiset suurtulvat rauhoittivat tilanteen joksikin aikaa, mutta saman vuoden marraskuussa tilanne kärjistyi. Renamon järjestämien mielenosoitusten yhteydessä kuoli yli neljäkymmentä ihmistä ja lähes sata opposition kannattajaa menehtyi hapenpuutteeseen vankilassa mielenosoitusten jälkeen.

Kansalaisjärjestöt vaativat puolueetonta puheenjohtajaaRauhan ja kansalaisuuden liike (Movimento pela Paz e Cidadania) perustettiin poliisin ja oppositiopuolueen kannattajien välisten kahakoiden jälkeen. Liike vaati tapausten riippumatonta selvittämistä ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa vaalikomissioon. Kansalaisten huutoon vastattiin.

Uusi puheenjohtaja toivoo voivansa rauhoittaa puolueiden välisen kiistelyn.

"Aloitamme yhteisistä nimittäjistä. Tottakai erimielisyyksiä syntyy, mutta tavoitteenani on viljellä konsensus-ajattelua", Litsuri vakuutti Noticias-lehden haastattelussa. Hän haluaa unohtaa mahdolliset puolueiden väliset kiistat ja painottaa että "tärkeää on se mitä tästä eteenpäin saadaan aikaan. Haluan voittaa kaikkien osapuolten luottamuksen".

Puheenjohtajavaalissa Litsurille hävinnyt toimittaja Salomao Moyana antoi tukensa vaalikomission uudelle johtajalle. Hänen mielestään Litsurin valinta oli oikea.

"Tunnen hänet vuodesta 1973 ja olemme aina tulleet hyvin toimeen. Tärkeää on se, että kansalaisyhteiskunta ensimmäistä kertaa pääsee osallistumaan vaaliprosessiin. Mutta työ on vasta alkanut. Meidän on annettava kaikki tukemme vaalikomissiolle, jotta sen työ olisi puolueetonta, läpinäkyvää ja uskottavaa", Moyana alleviivasi.

Litsuri on 48-vuotias teologi ja muusikko, ja on vuodesta 2000 johtanut yhtä Mosambikin suurimmista ja arvostetuimmista kansalaisjärjestöistä, Mosambikin kristillistä neuvostoa (Conselho Cristao de Mocambique). Neuvosto on luterilaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka on keskittynyt etenkin humanitaariseen apuun.

Oppositio uhoaaOpposition johtaja Dhlakama valmistautuu vaaleihin huutamalla "Vilppi!". Hänen mukaansa Renamo olisi voittanut kahdet edelliset vaalit, ellei Frelimo olisi syyllistynyt vaalivilppiin. Hän väittää kansan nousevan kapinaan, jos tulevissa kunnallisvaaleissa esiintyy vilppiä.

"Se tulee olemaan maamme demokratian ja rauhan loppu", hän uhosi Zambeze-viikkolehdessä.

Dhlakama solvasi vaalikomission uutta puheenjohtajaa ja väitti Frelimon painostaneen kristillistä neuvostoa esittämään Litsuria ehdokkaaksi. Oppositio epäilee ettei kukaan muista ehdokkaista ollut Frelimon makuun. Yleinen arvio kuitenkin on, että luterilaispappi on aidosti järjestönsä ehdokas.