Uutinen

Mosambik halajaa paperiteollisuutta Suomen tuella

Mosambikin presidentti Armando Guebuzan Suomen-vierailulla paljastui, että Mosambik aikoo paperin tuottajaksi Suomen avulla. Stora Enso ja UPM-kymmene tutkivat mahdollisuuksia maan pohjoisilla syrjäseuduilla, mutta mosambikilaisten toiveet näyttävät ennenaikaisilta.
Esa Salminen
11.11.2008
ESA SALMINENmosambikin metsaa
Tällä hetkellä Mosambikin metsät kaatuvat lähinnä Kiinan markkinoille. Tukkeja odottamassa konttiin pääsyä Pohjois-Mosambikin Pembassa.

PEMBA - Mosambikin maatalousministeri Soares Nhaca ilmoitti Helsingissä 4. marraskuuta, että Mosambik haluaa "kehittää paperiteollisuuden" Suomen tuella.

Käytännössä kyse on siitä, että suomalaisyritykset UPM-Kymmene ja Stora Enso selvittävät muiden maiden ohella, löytyykö Mosambikista sijoituskohteita metsien istutusta varten. Hankkeella yritetään todennäköisimmin taata tulevaisuuden raaka-ainetarpeet paperin ja kartongin tuotantoon.

Ministeri Nhacan mukaan Zambezian ja Niassan provinsseissa on paraikaa käynnissä selvitykset siitä, millaista potentiaalia maasta löytyy paperiteollisuutta ajatellen.

AIM-uutistoimisto taas kertoo, että presidentti Armando Guebuzan Suomen-vierailun yhteydessä olisi saatu varmuus yritysten halukkuudesta investoida Mosambikiin. Ministeri Nhaca jopa maalaili, että paperitehdas on pystyssä seitsemässä vuodessa.

"Ennenaikaista puhua investoinneista"

Suomalaisten paperijättien mukaan suuret odotukset ovat kuitenkin ennenaikaisen positiivisia.

Sähköpostitse tavoitetut Markku Halinen UPM-Kymmenestä ja Heikki Rissanen Stora Ensolta korostavat, että metsäteollisuusyritykset kartoittavat olemassa olevia metsiä ja selvittelevät mahdollisuuksia istutuksiin maailmanlaajuisesti. Mosambik on yksi mahdollisuus muiden joukossa, ja palapeli on monimutkainen.

"On ennenaikaista puhua siitä, että Stora Enso haluaisi investoida Mosambikiin - juuri nyt haluamme vain ottaa selvää mahdollisuuksista. Tällainen selvittely on jatkuvaa ja pitkäjänteistä toimintaa", Rissanen sanoo.

"Tuotantolaitoksiin liittyviä tutkimuksia ei ole tehty", toppuuttelee puolestaan Halinen.

Selvitykset ovat kesken

Mosambikin johtajien suurten puheiden takana on lähestyvien kunnallisvaalien lisäksi oikea tarve: kaikki Mosambikin sanomalehtipaperi on tällä hetkellä tuontitavaraa, ja suurin osa siitä tulee Etelä-Afrikasta, jossa sijaitsevatkin koko eteläisen Afrikan ainoat paperitehtaat.

Ministeri Nhaca toivoo, että suomalainen osaaminen siirtyisi investointien myötä Mosambikiin. Tehdas toisi työpaikkoja ja tietotaitoa, minkä lisäksi tuotanto voisi poikia muutakin taloudellista toimintaa. Toisaalta paperin tekemiseen vaaditaan valtavat määrät vettä ja energiaa.

Stora Enson Heikki Rissasen mukaan selvityksen alla on monta liikkuvaa tekijää, ja siksi kaikki spekulaatiot siitä, millaisia jalostuslaitoksia missäkin voisi olla, ovat ennenaikaisia.

"Selvittelemme mahdollisuuksia istuttaa metsiä, joista voisi jalostaa joitakin tuotteita - mutta juuri nyt ei voi vielä tietää, mitä nämä tuotteet ovat ja missä niitä kannattaisi myydä. Siksi emme myöskään vielä voi tietää, missä tuotteet jalostettaisiin."

Mosambikin metsien ahdinko

"Meillä on paljon tilaa ja mahdollisuuksia investoida metsäteollisuuteen ja paperintuottamiseen", Soares Nhaca sanoo AIM:n mukaan. "Me emme vielä käytä hyväksemme olemassa olevia metsäresurssejamme."

Nhacan kommentti on kiintoisa, sillä Mosambikin metsät pääsevät maassa uutisiin lähinnä laittomien hakkuiden tähden. Virallisesti metsänhakkuut alittavat niille määritellyt kiintiöt, mutta laittomuus rehottaa. Laittomalla arvopuulla lastattuja laivoja jääkin kiinni tämän tästä, ja yleensä ne ovat matkalla Kiinaan.

"Olemme kuulleet samasta ongelmasta, joka kohdistunee nimenomaan luonnonmetsiin. Ikävä kyllä samanlaisia uutisia kuulee myös muista maista", Heikki Rissanen kommentoi.

Hyvin suunniteltu, lakien mukainen ja paikallista yhteisöä hyödyttävä metsäteollisuus voisi olla yksi ratkaisu siihen, että Pohjois-Mosambikin luonnonmetsien pelätään olevan loppun kaluttuja lähivuosina.

Stora Enson Rissasen mukaan yhtiö alkaa pohtia mahdollisia toimia metsien häviämisen estämiseksi vasta silloin, jos plantaasi-investointeja aletaan todella suunnitella.

"Tämä on kuitenkin meillä vakava asia. Perustava lähtökohta on luonnonvarojen kestävä käyttö", Rissanen sanoo.

 

Lisää tietoa aiheesta