Uutinen

Monterrey: Belgia ehdotti velkarahastoa

Belgia kritisoi puheessaan kehitysrahoituskonferenssin loppuasiakirjan luonnosta ja esitti kolme ehdotusta.
Lotta Valtonen
22.3.2002

Belgian puheen torstain yleisistunnossa pitänyt pääministeri Guy Verhofstadt korosti, ettei konferenssi saa muodostua pelkäksi banaaliksi deklaraatioksi. Hän ei halunnut hyväksyä asiakirjaa ilman muutamaa kommenttia. Hän toivoi, että maailman valtiot käyttäisivät paremmin hyväkseen ne mahdollisuudet, jotka syyskuussa pidettävä Johannesburgin kestävän kehityksen kokous luo. "Pelkät deklaraatiot eivät enää riitä!" hän julisti.

Verhofstadt ehdotti puheessaan muun muassa:

- Avunantajien tulisi julkistaa aikataulu, jolla kehitysyhteistyön 0,7 prosentin tavoite saavutetaan. Belgia on jo neljänä vuotta peräkkäin nostanut omaa kehitysyhteistyötään, ja on ilmoittanut nostavansa avun 0,7 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

- velkojen mitätöinnin tulisi tapahtua nopeammin. Verhofstadt esitteli Belgian ehdotuksen uudeksi velkarahastoksi. Tähän rahastoon maailman 23 rikkainta maata osoittaisi 0,1 prosenttia bruttokansantulostaan. Näillä varoilla kustannettaisiin nykyistä nopeammassa tahdissa 49 pahiten velkaantuneen maan velkahelpotuksia. Pääministeri sanoi tämän olevan hänelle henkilökohtaisesti tärkeä aloite. Hän esittää konkreettisen aloitteen ensi toukokuussa Pariisissa kokoontuvalle OECD:n ministerikokoukselle.

- Kehitysmaiden tarpeiden huomioiminen Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Käytännössä tämä tarkoittaa Verhofstadtin mukaan muun muassa markkinoiden avaamista ja vientitukien poistamista.

Monterreyn kehitysrahoituskonferenssissa pidetyt puheet löytyvät konferenssin
www-sivuilta.