Uutinen

Mitä Jubilee 2000 -kampanjan jälkeen?

Annamari Koistinen
9.10.2000

Jubilee 2000 -kampanjassa toimivat ovat saavuttaneet enemmän kuin kukaan uskalsi uneksiakaan, mutta vuoden loppuun mennessä on vielä paljon tehtävissä ja saavutettavissa. Vaikka olemmekin kampanjoinnissamme vielä huippuvauhdissa, Jubilee 2000 ympäri maailmaa pohdiskelee kampanjan päättymisen jälkeistä työtä. Etelässä aiotaan päättäväisesti jatkaa kampanjointia kunnes kaikki maksamattomat velat on täysin mitätöity. Siksi etelässä ollaankin kovasti pettyneitä ja huolissaan joidenkin pohjoisten kampanjoiden/ryhmien päätökselle lopettaa ja hajaantua vuoden vaihteen jälkeen. Mm. Britannian Jubileekampanja aikoo lopettaa, perustellen tätä päätöstä sillä, että on oltava uskollinen kampanjan dynamiikalle - mikä perustuu lyhytaikaisuudelle, iskevyydelle ja rajatulle kestolle. Ann Pettifor, Britannian Jubileekampanjan johtaja kiteyttää: "Unlike international creditors, we are doing what we promised to do". Kampanja ei suinkaan kuvittele saavuttaneensa päämääränsä tai että kampanjan taakse noussut liike voitaisiin nyt hajottaa. On vain ns. "keksittävä uudelleen" kampanja, joka perustuu jubileen saavutuksille ja voimavaroille, nimenomaan Jubilee-liikkeen kansainvälisyydelle.

Britannian jubileekampanja ehdottaa, että tulevaisuudessa visio täytyy uudelleenfokusoida ja että keskittyisimme velan vastaisessa taistelussamme velan syntymisen syihin. Kaiken kaikkiaan, summaa Britannian kampanja, on ehdottoman tärkeää, että liike jatkaa kansainvälisen talousjärjestelmän demokratisointi-, läpinäkyvyys- ja tilivelvollisuusvaatimuksia, jotta tavallisislla kansalaisilla sekä etelässä että pohjoisessa olisi mahdollisuus kontrolloida enemmän meitä kaikkia koskevia talousvoimia. Tälle visiolle perustettaneen myöhemmin oma kampanjansa.

Britanniassa toimiva New Economics Foundation (NEF) on lupautunut isännäksi projektille, jonka nimeksi on ehdotettu "Jubilee Plus International". Tämän projektin tarkoituksena olisi esim. koordinoida velkakampanjointia tulevaisuudessa. Brittien kampanja odottaa nyt muilta kampanjaan osallistuneilta mielipiteitä esitetyistä ideoista.

Italian Jubilee 2000 -kampanja, Sdebitarsi, on ollut kovin menestyksekäs ja tehnyt viime aikoina suuria läpimurtoja. Italian hallitus on lähestynyt Sdebitarsia ehdottamalla dialogia, sillä se on ilmaissut halunsa vakavaan uuteen velkojen mitätöintialoitteeseen ensi kesän huippukokouksessa. Sdebitarsi on jo tehnyt esivalmisteluja ensi vuoden Genovan G7-kokousta varten ja ilmoittanut, että se tarvitsee suuren kansainvälisen tuen suunnitelmilleen. Adrian Lovett (Jubilee UK:n johtajan, Ann Pettiforin, lähin sijainen) on ottanut yhteyttä maailmalla toimiviin jubilee-kampanjoihin rohkaisten, että jos on mahdollisuus todelliseen läpilyöntiin velkaongelman ratkaisemiseksi vaikka itse kampanja olisi jo loppunut, meidän ei pitäisi jättää tilaisuutta käyttämättä. Jubileekampanjan aikaansaaman laajan mobilisaation ei saa antaa hajaantua. Jubilee-kampanja ei ole vielä saanut läheskään kaikkia vaatimuksiaan läpi, mutta ilmassa on tuntua että olemme lähellä tavoitettamme.

Myös Italian ulkopuolella on tapahtunut positiivista kehitystä: IMF:n uusi pääjohtaja Horst Köhler on osoittanut tahtoa nykyistä laajempaan velkojen mitätöintiin, puhumattakaan YK:n pääsihteerin Kofi Annanin velkojen mitätöintivetoomuksista tai etelän johtajien voimistuvasta yhteisrintamasta asian puolesta.

Italian kampanja on pyytänyt tukea erityisesti Brittien kampanjalta, jolla on koko kampanjan ajan ollut mahdollisuus toimia huipputehokkaasti. Brittikampanjan sulkiessa ovensa 31.12.2000 Lovett aikoo siis noin viiden muun henkilön kanssa perustaa runsaat puoli vuotta kestävän projektin (G7 -kokous on 20-22 heinäkuuta). Projekti tulee vastaamaan osaltaan myös kampanjan jälkeisiin seurantatarpeisiin. Vaikka varmasti suurin osa Jubilee-kampanjassa mukana olleista järjestöistä Kepa mukaan lukien aikoo pitää velkaa tarkasti agendallaan kampanjan päätyttyä, ei ole kieltäminen, etteikö juuri Britannian kampanja ole ollut tiedotuksellisesti ym. hyvin tehokas, eikä tämän roolin siirtäminen muille kumppaneille onnistu hetkessä. Siksi Lontoossa suunnitellaan velkalobbauksen jatkamista vielä ensi kesän G7-kokoukseen saakka.

Adrian Lovett toivoo tukea myös kansainvälisesti. Onko meillä Suomessa esimerkiksi resursseja mobilisoida tukijoita Genovaan kesällä 2001?

LISÄTIETOJA:

Annamari Koistinen
Projektisihteeri/JUBILEE 2000
Service Centre for Development Cooperation

Sörnäisten rantatie 25
00500 HELSINKI
tel.: +358-9-584 23 243
mobile: +358-50-340 0642
fax: +358-9-584 23 200