Uutinen

Ministerikokous käsittelee maailman vesikysymyksiä

Matti Remes
17.3.2000

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston lehdistötiedote 17.3.2000: Haagissa kokoontuu 21. - 22. 3. 2000 makeaa vettä käsittelevä ministerikonferenssi, jossa Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi. Konferenssin kanssa rinnakkain järjestetään kuusipäiväinen makeavesifoorumi (17. -22. 3. 2000). Konferenssin ja foorumin keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta makean veden turvallisuuteen ja riittävyyteen liittyvissä asioissa sekä edistää vesiasioiden hoitoa erityisesti kehitysmaissa.

Ministerikonferenssissa on tarkoitus hyväksyä julkilausuma, jossa tunnustetaan vesi perustarpeeksi sekä korostetaan ihmisten oikeutta puhtaaseen ja riittävään veteen, ekosysteemien suojelua, ravinnon turvallisuuden varmistamista sekä oikeudenmukaista vesivarantojen jakamista ja veden hinnoittelua. Julkilausumalla sitoudutaan toimimaan kansallisella tasolla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomelle keskeistä konferenssissa on makeavesiasioiden nostaminen nykyistä korkeammalle kansainvälisellä agendalla ja veteen liittyvien ongelmien huomioiminen myös kansainvälisen turvallisuuden ja konfliktien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Erityisen tärkeää on vesivarojen kestävän kehityksen edistäminen kehitysmaissa sekä tuki siirtymätalousmaille vesiongelmien ratkaisemisessa.

Rinnakkain järjestettävän foorumin aikana julkaistaan kaksi asiakirjaa: World Water Vision for the 21st Century ja Framework for Action, joiden valmisteluihin on osallistunut noin 15 000 henkilöä paikallistasolta globaalitasoon. Foorumin edistymistä voi seurata vesifoorumin kotisivuilla (http://www.worldwaterforum.org/).

Lisätietoja vesiasioista ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston internet-sivuilta http://global.finland.fi sekä neuvonantaja Eero Kontula, (09) 1341 6426, sähköposti eero.kontula@formin.fi ja tiedotuspäällikkö Matti Remes, (09) 1341 6348, sähköposti matti.remes@formin.fi.