Uutinen

Millainen on Afrikka vuonna 2025?

Tutkijat visioivat Afrikkaa vuonna 2025. Ennusteet vaihtelevat katastrofista kukoistukseen.
Ferial Haffajee
24.11.2003

IPS -- Afrikan lähitulevaisuutta on luodattu YK:n aloitteesta yli tuhannen tutkijan ja ajattelijan voimin. Ennusteet vaihtelevat tuhosta ja taantumasta nopeaan nykyaikaistumiseen ja vaurastumiseen.

"Älyllistä tutkimusmatkaa muistuttavaan hankkeeseen osallistui sen eri vaiheissa yli tuhat ihmistä 54:stä Afrikan maasta", Alioune Sall kertoo. Hän toimitti hankkeen tuloksena syntyneen Africa 2025 -raportin, jonka tuotti YK:n kehitysrahasto UNDP.

Afrikalla ei ole "jumalaista oikeutusta" onnistua pyrkimyksissään, mutta mikään yliluonnollinen voima ei myöskään pakota maanosaa epäonnistumaan, raportin esipuheen laatinut Etelä-Afrikan presidentti Thabo Mbeki muistuttaa.

"Miten tapahtumat kehittyvät seuraavien 20 vuoden aikana, riippuu paljolti siitä, mitä me afrikkalaiset teemme", jatkaa Mbeki, joka kuuluu myös Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi -hankkeen eli Nepadin puuhamiehiin.

Afrikan nykytilaa määrittävistä kehityspiirteistä tutkijat mainitsevat ensimmäisenä nopean väestönkasvun. He eivät näe sitä poikkeuksellisena ilmiönä, vaan katsovat, että "Afrikka pyrkii palauttamaan aiemman osuutensa maapallon väestöstä".

Väestöbuumi kuitenkin hidastaa talouskasvua ja kehitystä - jopa enemmän kuin aids, ympäristöongelmat, korruptio tai huono hallinto. Ennätysmäärä nuoria ihmisiä kasvattaa Afrikan valtioiden opetusmenoja. Lisäksi nuoriin ikäluokkiin painottuva väestö rasittaa ankarasti yhteiskunnan huoltosuhdetta, kun työtätekeviä on vastaavasti vähemmän.

Toinen tärkeä kehityspiirre on kaupungistuminen. Vuonna 1950 noin kymmenesosa afrikkalaisista eli kaupungeissa, mutta nyt osuus on kolminkertainen.Afrikan talouden rakenteisiin kohdistuu suuria haasteita. Tutkijat luonnehtivat koko Afrikkaa "vuokrataloudeksi". Ulkomaisia investointeja on tullut heikosti mihinkään muuhun kuin perushyödykkeiden vientiin liittyville aloille.

"Taloudellisen kasautumisen prosessi ei ole todella edes alkanut", raportti kiteyttää. Saharan eteläpuolinen Afrikka on juuttunut velkoihin ja jäänyt syrjään kansainvälisen kaupan ja investointien virroista. Lisäksi sitä leimaa valtava epävirallinen eli harmaa talous.

Miltä Afrikka näyttää 22 vuoden kuluttua? Sall antaa esitetyille vaihtoehdoille leijona-aiheiset nimet: nälkäiset leijonat, leijonat ansassa, leijonat tulevat ulos luolastaan ja leijonat merkitsevät reviirinsä.

Nälkäisten leijonien Afrikka on tuomiopäivän visio. "On pelättävissä, että Afrikka horjuu entistä pahemmin kuilun partaalla seuraavat 25 vuotta. Useat tekijät pahentavat hallitusten heikkoutta, joka puolestaan vie talouden taantumaan", ennuste kuluu.

Vision taustalla vaikuttaisivat kehitysavun roima väheneminen, ympäristötuhot ja konfliktit. "Emme saa unohtaa, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elää suhteellisesti suurin määrä 15-29-vuotiaita miehiä, ja tämä ikäryhmä on kaikkein taipuvaisin väkivaltaan", raportti huomauttaa.

Leijonat ansassa -vaihtoehdon Afrikka pysyy maailman syrjäkylänä, ja Nepadin tavoittelema seitsemän prosentin vuotuinen talouskasvu jää haaveeksi. "Afrikkalaiset jatkavat elämäänsä tai hengissä pysymistään. Mutta heidän elintasonsa ei kohene yhtä tuntuvasti kuin muissa maanosissa."

YK:n asettamat vuosituhannen kehitystavoitteet jäävät myös saavuttamatta leijonat ansassa -visiossa. Osasyyksi mainitaan se, että ihmiset ovat yhä haluttomia maksamaan veroja ja maksuja. Yhteiskunta ei näyttäydy palvelujen tarjoajana, vaan verojen lypsäjänä.

Jos leijonat tulevat luolastaan ja merkitsevät reviirinsä, Afrikka on tutkijoiden mukaan lupaavalla tiellä. Se merkitsisi uuden yrittäjäsukupolven nousua talouskasvun airueksi. Myös politiikkaan tarvitaan uusi kulttuuri ja uudet johtajat.

Tietyt ennakkoehdot on kuitenkin täytettävä ennen kuin kehitys nousee siivilleen. Kaikille on oltava tarjolla koulutus ja terveydenhuolto, infrastruktuuria on parannettava ja kansainvälisten rakenteidenkin on muututtava nykyistä tasa-arvoisemmiksi.

"Afrikan hallitusten on todennäköisesti korotettava reippaasti ääntään saadakseen tarvitsemansa poikkeussäännöt horjuvan teollisuutensa suojaksi", tutkijat myöntävät.

Sallin mukaan eri puolilla Afrikkaa on jo "toivon saarekkeita", joten koko maanosan myönteinen kehitys ei ole mahdoton visio. Hän mainitsee esimerkkeinä monipuoluedemokratian voimistumisen useissa maissa ja alueen vahvimpien talouksien jo osoittamat vakauden merkit.

Sall uskoo, että Afrikalle ennustaa hyvää jo yksistään se, että UNDP otti asiakseen sen tulevaisuuden visioimisen. Se vapauttaa maanosan toivottoman tapauksen leimasta.