Uutinen

Miksi evaluaatioita tehdään?

Matti Lahtinen
6.10.2003

Kehitysyhteistyötä tekevät sitoutuvat pitkäkestoiseen kanssakäymiseen vieraasta kulttuurista peräisin olevien kumppaneiden kanssa. Vapaa-ajalla eletty kansalaisaktivismi edellyttää kokonaisvaltaista paneutumista työhön. Kaikki tietävät, miten hankalaa on yhdistää järkiperäinen kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi haluun parantaa maailmaa.

Kun hankkeelle on saatu ulkoministeriön avustus, sukellamme yhteistyöhön kumppanimme kanssa. Ulkopuoliset ihmiset osallistuvat harvoin hankkeisiimme. Vasta loppuvaiheessa on odotettavissa vieraita, evaluaattori tai jopa niiden joukko.

Järjestöihmiset suhtautuvat hankkeidensa evaluaattoriin harvinaisen yksimielisesti: Se etsii virheitä meidän hankkeestamme!

Kun on itse myrskyn keskellä, ei pysty seuraamaan todellista kurssia. Hankesuunnitelma antaa suunnan, seuranta kertoo, onko kurssi oikea. Arvioinnin avulla saadaan tietää, miten kokonaisuus on onnistunut: onko päästy suunniteltuun satamaan. Tähän viimemainittuun on hyvä saada avuksi pari ulkopuolista silmää.

Kepa on teettänyt kahden viime vuoden aikana kymmenkunta arviointia omasta toiminnastaan. Olemme saaneet tietoa muun muassa vammaisohjelmasta, kirjastoyhteistyöstä, kumppanuussopimuksien toteutumisesta, tapahtumien järjestämisestä ja niiden yleisöistä sekä kampanjasta.

Miten on sinun järjestösi hankkeelle kuuluu? Onko sitä syytä arvioida? Uskallatko näyttää evaluaation muillekin?

Lähetä arviointi Kepaan Matti Lahtiselle, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki tai matti.lahtinen@kepa.fi