Uutinen

Mikä eläin on PRSP?

Harva sambialainen tietää, mitä "koko kansan" köyhyydenpoistosuunnitelmaksi kutsutussa PRSP:ssä sanotaan.
Janne Sivonen
10.3.2003

 

Kuva:CSPR-verkoston koordinaattori Besinati Mpepo (Kuvaaja: Janne Sivonen
CSPR-verkoston koordinaattori Besinati Mpepo.
 

LUSAKA -- Kirjainlyhenne PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper) pitää sisällään yhden viime vuosien tärkeimmistä kansainvälisistä yrityksistä köyhyyden poistamiseksi. Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston alulle paneman PRSP:n perusajatuksena on se, että köyhä maa muotoilee itse oman kokonaisvaltaisen suunnitelmansa köyhyyden poistamiseksi. Avunantajien rooli on sitoutua tukemaan maan omaa suunnitelmaa sen sijaan, että jokainen maa tai järjestö puuhaisi vain omien projektiensa ja kehitystavoitteidensa parissa.

Köyhien maiden auttamiseksi on luotu lukemattomia ohjelmia ja suunnitelmia, mutta niiden laatijat ovat harvoin kysyneet neuvoa niiltä, joiden oloja ohjelmilla on pyritty parantamaan. PRSP on poikkeus: sen tekemiseen on haluttu ottaa mukaan myös kansalaisyhteiskunnan koko kirjo aina maakuntatasoa myöten, ja joissakin maissa tässä on myös onnistuttu.
Sambiassa köyhyyskysymyksistä kiinnostuneet järjestöt ja ryhmät perustivat PRSP-prosessiin osallistuakseen CSPR (Civil Society for Poverty Reduction) –verkoston. Verkoston koordinaattori Besinati Mpepo kertoo, että kansalaisyhteiskunnan näkemykset näkyvät maan PRSP-dokumentissa varsin hyvin.

Hyvä alku vai vanhan toistoa?


Kriitikkojen mukaan kyse on vain Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston rakennesopeutusohjelmien tarjoamisesta uudella nimellä. Kehitysrahoituslaitokset kehittivät PRSP-konseptin YK:n kehitysjärjestön vastaavien suunnitelmien pohjalta, kun niiden omaa HIPC-velanhelpotusohjelmaa moitittiin köyhyyttä lisääväksi.

Mpepo pitää PRSP:tä kuitenkin edistysaskeleena – ainakin paperilla. "Kansalaisjärjestöt kyseenalaistavat jotkut PRSP:n painotuksista ja historiantulkinnoista. Siitä huolimatta PRSP on hallituksellemme hyvä lähtökohta maamme kehittämisessä ja kansalaisten näkemysten huomioimisessa", sanoi Mpepo.

"On totta, että aloite PRSP:n tekemiselle on tullut ulkopuolelta, mutta ohjelman sisältö ja toteuttaminen voivat olla kiinni vain sambialaisista itsestään", Mpepo jatkoi.

Koko kansan ohjelma?


Vaikka kansalaisjärjestöjen CSPR-verkoston toimintaan osallistuu kymmeniä järjestöjä kaikkialta Sambiasta, puhuminen koko kansan köyhyydenpoistosuunnitelmasta tuntuu liioittelulta. Suurin osa tavallisista sambialaisista ei ole koskaan kuullutkaan PRSP:stä - ja vaikka olisikin, monimutkaisen dokumentin lukeminen on useimmille mahdotonta.

PRSP-prosessiin osallistuneet järjestöt päättivät ottaa vaatimuksen koko kansan osallistamisesta vakavasti ja tiivistää lähes 200-sivuisen PRSP-dokumentin helppolukuiseksi 20-sivuiseksi paketiksi. Englanninkielisen kirjasen lisäksi järjestöt toimittavat lähiaikoina lyhyen PRSP-esitteen seitsemällä paikalliskielellä.

"PRSP on tärkeä dokumentti ja jokaisen pitäisi pystyä lukemaan se", totesi Mpepo kansantajuisen version julkistamistilaisuudessa. "Jos tavallisille sambialaisille halutaan antaa rooli ohjelman toteuttamisessa, heidän täytyy tietää mitä siinä sanotaan."

Sambian valtiovarainministeriötä julkistamistilaisuudessa edustanut Goodson Mulilo kehui vuolaasti kansalaisyhteiskunnan panosta PRSP:n kirjoittamisessa ja tunnetuksi tekemisessä. "Luin taannoin eräästä sanomalehdestä tilannetta osuvasti kuvaavan uutisotsikon: Mikä eläin on Poverty Reduction Strategy Paper? Kansantajuisen version luettuaan ihmiset tietävät, minkälaisesta ´eläimestä´ on kyse", sanoi Mulilo.

Mpepon mielestä ei kuitenkaan riitä, että tavalliset kansalaiset ovat tietoisia ohjelman sisällöstä, jos poliittista tahtoa ohjelman läpiviemiseen ei löydy. "Päättäjien on sitouduttava aidosti PRSP:n toteuttamiseen – jos PRSP kirjoitettiin vain avuantajien vaatimuksesta ja uuden apurahan houkuttelemiseksi, ohjelma ei voi toimia. Toistaiseksi hallituksemme ei ole osoittanut selkeää sitoutumista köyhyyden poistamiseen, sillä PRSP:n valmistumisen jälkeen köyhyysohjelmille budjetissa osoitetut rahamäärät ovat pienentyneet entisestään", sanoi Mpepo.