Uutinen

Mahdollisuuksien toreille Prometheus-palkinto

Mahdollisuuksien tori -verkosto vastaanotti Prometheus-palkinnon tunnustuksena työstään suomalaisten nuorten maailmankuvan avartamiseksi.
Sanna Autere
12.1.2008
SANNA AUTERE

080112sautere_prometheuspalkinto.jpg

Kepan järjestösihteeri Sanna Rekola otti palkinnon vastaan Matti Mäkelältä. "Kiitos kuuluu kaikille paikallistoimijoille ja järjestöille, jotka ovat olleet mukana Mahdollisuuksien torien järjestämisessä", Rekola painotti.

Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia yleisötapahtumia, joiden tavoitteena on herättää suomalaisten kiinnostus maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja yhteisvastuuseen.

"Torien ainutlaatuisuus ja omaleimaisuus on nimenomaan siinä, että erilaiset maailmankuvat esittäytyvät rinnakkain ja haastavat toreilla kävijät miettimään kriittisesti myös omia asenteitaan ja ennakkoluulojaan", totesi Mahdollisuuksien tori -verkoston puolesta palkinnon vastaanottanut järjestösihteeri Sanna Rekola Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepasta.

Palkinto jaettiin lauantaina 12. tammikuuta Nuorten filosofiatapahtuman yhteydessä Espoossa.

Mahdollisuuksien toreilla globaalista tulee paikallinen

"Mahdollisuuksien torit tuovat maailman kylään eri puolille Suomea ja tarjoavat kävijöille mahdollisuuden tutustua ihmisiin ja kulttuureihin läheltä ja kaukaa", perusteli Prometheus-palkintolautakunnan jäsen Ville Virtanen palkinnon myöntämistä.

Mahdollisuuksien torien tarkoituksena on herättää ihmiset huomaamaan, että heidän jokapäiväisillä valinnoillaan on merkitystä. Järjestöt ja muut toimijat tuovat tapahtumassa esille köyhyyden ja epätasa-arvon syitä ja kertovat, mitä jokainen ihminen voi halutessaan tehdä ongelmien ratkaisemiseksi.

"Olemme erityisen mielissämme, että tänä vuonna kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistyöhön perustuva toiminta saivat tällaisen tunnustuksen", Sanna Rekola sanoi.

Mahdollisuuksien toreja järjestetään vuosittain noin 20 paikkakunnalla Suomessa. Paikalliset järjestöt ja yhdistykset vastaavat tapahtuman järjestämisestä talkoopohjalta.

Eri paikkakuntien paikalliset toimijat muodostavat yhdessä valtakunnallisen Mahdollisuuksien tori-verkoston, jota koordinoi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa.

Vuonna 2007 toreilla kävi yhteensä 20 000 ihmistä ja mukana olevia järjestöjä oli 530.

Elämäniloa ja vastuuta maailmasta

Prometheus-palkinto myönnetään joka toinen vuosi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta.

Palkinnon ovat edellisinä kertoina saaneet Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto sekä elokuvaohjaaja Petri Kotwica.

Palkinnon myöntää Prometheus-leirin tuki ry, joka järjestää Prometheus-leirejä eli uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumisleirejä.

Lisää tietoa aiheesta