Uutinen

Maatalous ulos WTO:sta – mutta minne?

Kehitysmaat ja kansalaisjärjestöt vaativat maatalouskauppaa pois Maailman kauppajärjestö WTO:n piiristä. Hilkka Pietilä esittää ratkaisuksi uutta YK:n alaista kokonaisvaltaista ruokaturvajärjestöä.
Sanna Jäppinen
13.9.2003

"WTO:n vastustajat käyvät lähinnä viivytystaistelua. Nykyistä kauppajärjestelmää ja -järjestöä vastustetaan, mutta kansalaisyhteiskunnalla ei juuri ole esittää vaihtoehtoja esimerkiksi kansainvälisen maatalouskaupan hoitamiseksi", totesi Hilkka Pietilä puhuessaan 11. syyskuuta Elämä goes maailmankauppa -luentosarjassa. Pietilä toimi Suomen YK-liiton pääsihteerinä 1963-1990.

"Nyt kun WTO:n Cancunin ministerikokous on käynnissä, tuntuu että virikkeitä vaihtoehdoille on entistä vähemmän. Keskustelua käydään vain neuvottelujen asialistan mukaisesti."

Pietilä perustaa oman näkemyksensä perinteisen taloustieteen kritiikille.

"Vaikuttaa siltä, etteivät ekonomistit tunne lainkaan ekologiaa ja ovat unohtaneet senkin vähän biologian, jonka ovat koulussa oppineet", arveli Pietilä, itse koulutukseltaan ravintokemisti.

Pietilän mukaan nykyinen talousjärjestelmä ottaa huomioon vain "kuolleen talouden", joka syntyi länsimaiden teollistumisen myötä 1700-luvulla. Tämä teollinen talous on luonnosta riippumatonta, uusiutumatonta ja kestämätöntä. Se on hallittavissa, ennakoitavissa ja täysin monetarisoitu.

"Kyllä kauppamiehenkin pitäisi ymmärtää, ettei viljelytaloutta voi asettaa tällaisen järjestelmän raameihin ja verrata sen antimia teollisuustuotteisiin tai öljyyn. Viljelytaloushan on aivan päinvastaista: luonnon olosuhteista täysin riippuvaista, uusiutuvaa ja säätelymahdollisuuksiltaan rajallista. Sen käyttövoimaa – valoa, vettä ja lämpöä – ei voida rahalla määritellä."

Pietilän mielestä ratkaisu maatalouskaupan ongelmiin ja sitä myötä maailman ruokaturvaan löytyisi YK:stä. YK:n alaisuudessa on jo nykyisellään kolme maatalous- ja elintarvikekysymyksiä käsittelevää järjestöä: Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, Maailman elintarvikeohjelma WFP ja Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto IFAD. Millään niistä ei kuitenkaan ole oikeutta käydä neuvotteluja maatalouskaupasta – sen hoitaa vain ja ainoastaan WTO.

"Nämä järjestöt pitäisi yhdistää ja siirtää uudelle järjestölle kaikki oikeudet neuvotella maatalouskaupasta. Tämä Maailman elintarvikehuolto, World Food Authority, toimisi siis eräänlaisena globaalina maatalousministeriönä", Pietilä visioi.

Paitsi maatalouskauppaa ja -tuotantoa Pietilän kaavailema uusi järjestö valvoisi myös maailmanlaajuista elintarvikehuoltoa. "Kokonaisuudesta alkaisi syntyä uudenlainen toiminta- ja hallintojärjestelmä: uusi maailman ruokajärjestys, New World Food Order."


Elämä goes maailmankauppa – ota arki haltuusi -luentosarja jatkuu torstaisin 25. syyskuuta asti.