Uutinen

Määrärahojen kasvu ei helpota järjestötyötä

Ensi vuoden budjettiin esitetään kasvua kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyömäärärahoihin. Käytännössä järjestöjen mahdollisuudet pitkäaikaiseen kehitysyhteistyöhön eivät kuitenkaan helpotu.
Auli Starck
22.8.2004

Ulkoministeriön talousarvioesityksessä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyömäärärahat kasvavat ensi vuonna 7,2 miljoonalla eurolla. Samalla kansalaisjärjestömäärärahojen osuus kehitysyhteistyön rahoituksesta nousee 11,3 prosenttiin edellisen vuoden 10,8 prosentista. Nousu on linjassa kehityspoliittisen ohjelman kanssa, jossa tavoitteeksi on kirjattu kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön osoitettujen varojen nostaminen 14 prosenttiin varsinaisesta kehitysyhteistyöstä vuoteen 2007 mennessä.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kepalle ja kehitysyhteistyötiedotukselle osoitetut määrärahat ovat esityksessä yhteensä 51,6 miljoonaa euroa. Ulkoministeriö joutui kuitenkin leikkaamaan sitoumusvaltuuksiaan seuraaville vuosille, mikä koskee myös valtuuksia myöntää monivuotista rahoitusta järjestöhankkeille. Yksivuotiset avustukset vaikeuttavat järjestöjen mahdollisuuksia sitoutua pitkäjänteiseen kumppanuuteen etelän kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi.

Kehityspoliittiseen ohjelmaan on kirjattu hallituksen valmius laskea järjestöjen omarahoitusosuutta 15 prosenttiin hallituskauden aikana. Vuoden 2005 talousarvioesityksessä omarahoitusosuus pysyy kuitenkin 20 prosentissa eikä ulkoministeriö ole esittänyt suunnitelmaa tai aikataulua omarahoitusosuuden laskemiseksi.

Järjestöjen näkökulmasta omarahoitusosuuden lasku tarjoaisi mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin laadukkaan kehitysyhteistyön toteutukseen, kun omarahoituksen hankkiminen ei veisi niin suurta osaa järjestön rajallisista voimavaroista.

Vuoden 2005 hanke- ja tiedotustuessa määrärahojen kasvu ei käytännössä vielä näy. Ulkoministeriössä on vuodelle 2005 varattu uusiin järjestöhankkeisiin noin 4 miljoonaan euroa (4,3 miljoonaa 2004) ja tiedotustukeen noin 1,5 miljoonaa (1,6 miljoonaa 2004). Vuoden 2005 aikana eivät etenkään uusien ja pienten järjestöjen mahdollisuudet tehdä pitkäaikaista kehitysyhteistyötä helpotu.

Lisää tietoa aiheesta

Kepan tiedote: Hallitus hylännyt kehityssitoumuksensa?
Voidaanko vuosituhattavoitteet saavuttaa?